ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะคณะ Global StudiesหรือคณะEconomicsหรือคณะLiteratureหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ มหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 92 ปี

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1924 โดยนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ท่าน Takakusu Junjirou ด้วยรากฐานของการศึกษาที่เน้นหลักทางพระพุทธศาสนา ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และ ขนบธรรมเนียมอันดีงาม มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 คณะ 16 สาขาวิชา ทั้งสายศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เมื่อเดือนเมษายน ปี 2016 ก่อตั้งคณะใหม่ที่มีชื่อว่า “Faculty of Global Studies” ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย 9 คณะ

■Brand Statement of the University
“สร้างโลกที่มีสันติและสงบสุข”
(Creating Peace & Happiness for the World)
เพื่อที่จะสร้างโลกที่มีสันติและสงบสุข มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิวัติการศึกษาและการวิจัย และเพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น มหาวิทยาลัยได้กระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทุกคนมีความรอบรู้ รวมถึงการเพิ่มทักษะต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

[หลักสูตรภาษาอังกฤษ]
School of Global Studies, Department of Global Business

▼วีดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย
ภาษาญี่ปุ่น  https://youtu.be/gDNXR_79ksg
ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/EmnUeNbLfBI
ภาษาจีน  https://youtu.be/8-bFFg-vW0A

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ รายชื่อคณะวิชา

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
 • แท็บข้อมูลคณะวิชา
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
 • แนะนำสถานที่
 • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จะคอยดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อให้เรียนได้อย่างไม่กังวล!

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ หากมีปัญหาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตสามารถมาปรึกษาได้

■ การช่วยเหลือนักศึกษา
- การสมัครขอทุนการศึกษา
- การทำเรื่องเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก
- การให้ข้อมูลหอพักนักศึกษาต่างชาติ และการเช่าอพาร์ทเม้นท์

■ การช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตประจำวัน
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในพื้นที่ เพื่อให้ได้เรียนรู้กฎระเบียบ และมารยาทในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

■ การช่วยเหลือด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น
-ให้คำแนะนำเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่น
-มีระบบที่ให้นักศึกษามาเป็นคนช่วยเหลือ

■ การช่วยเหลือด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในมหาวิทยาลัย
เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติด้วยกันเอง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาญี่ปุ่นกับนักศึกษาต่างชาติ

การช่วยเหลือเรื่องการฝึกงาน และหางานที่ญี่ปุ่น

มีระบบช่วยเหลือนักศึกษาให้รู้ในสิ่งที่จำเป็นต่อการหางานในญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งฝ่ายให้คำปรึกษาเรื่องการหางานทั้ง 2 แคมปัส (แคมปัส Ariake และ Musashino) มีหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับการหางานไว้ให้นักศึกษาหาข้อมูล และยังสามารถขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่แบบส่วนตัวได้ทุกวัน (ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า)

ชมรมนักศึกษาต่างชาติ ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

“ชมรมนักศึกษาต่างชาติ” เป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เช่น ปาร์ตี้บาร์บีคิว การแข่งขันกีฬา การดื่มชาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น (Global Headquarter Club) ด้วย

แนะนำหอพักของมหาวิทยาลัย 2 แห่งและอพาร์ทเม้นท์

มหาวิทยาลัยมีการช่วยเหลือเรื่องการหาที่พัก เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ

■ หอพักของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง
มหาวิทยาลัยมีหอพัก 2 แห่ง คือ หอพักชาย Kodaira (มีจำนวน 75 ห้อง) ตั้งอยู่ใกล้กับแคมปัส Musashino และหอพัก Kasai International (มี 86 ห้อง) ตั้งอยู่ใกล้แคมปัส Ariake หอพักทั้ง 2 แห่งนี้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สวยงามทำให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่น
โดยเฉพาะหอพัก Kasai International เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบนานาชาติ โดยมีนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติใช้ชีวิตร่วมกัน มีการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนใหม่ๆ มีค่าหอพักราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

■ แนะนำอพาร์ทเม้นท์
สามารถแนะนำหอพักที่ใกล้กับทั้ง 2 แคมปัสได้หลายแห่ง และนักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าจัดหาด้วย

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ออกค่าใช้จ่ายเอง

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากนั้นยังสามารถขอรับทุนได้จากรัฐบาลญี่ปุ่น และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย

บริการแนะนำงานพิเศษ

มีเว็บไซต์แนะนำการหางานสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะโดยเฉพาะ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่คอยดูแลนักศึกษาต่างชาติอยู่นั้น จะติดป้ายประกาศที่บอร์ดเสมอๆ

หอพัก Kasai International เปิดเมื่อเดือนเมษายน ปี 2015 มีนักศึกษาจากทั่วญี่ปุ่นและทั่วโลกมาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีสวนสนุกชื่อดังอยู่ใกล้ๆ นั่งรถบัสเพียง 15 นาที

จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวในสวนสาธารณะกลางเมือง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน และใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนาน

ถ้ามีปัญหา มาที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์! เจ้าหน้าที่แนะแนวด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วยชี้แนะการเขียนเรียงความให้นักศึกษา


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Please give brief words for students hesitating to study in Japan


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม