Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Faculty of Economics and Business Administration | Tokyo Metropolitan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Faculty of Economics and Business Admin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Economics and Business Administration

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo Metropolitan University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Faculty of Humanities and Social ScienceshoặcNgành Faculty of Urban Environmental ScienceshoặcNgành Faculty of Systems DesignhoặcNgành Faculty of LawhoặcNgành Faculty of Economics and Business AdministrationhoặcNgành Faculty of SciencehoặcNgành Faculty of Health Sciences của Tokyo Metropolitan University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo Metropolitan University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Công lập

東京都立大学 | Tokyo Metropolitan University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Faculty of Economics and Business Administration

 • Mục thông tin tuyển sinh
 • Mục thông tin ngành học
 • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
 • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
 • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Scholarships

 Scholarships are available for international students.
http://www.ic.tmu.ac.jp/english/study_abroad/scholarship.html

Housing

 The Tokyo Metropolitan University provides student dormitories on campus which is aimed for a good learning environment. The university also offers accommodation off-campus for international students.
http://www.ic.tmu.ac.jp/english/study_abroad/housing.html

Tutor System

 Tokyo Metropolitan University provides a variety of systems to help and support international students. A tutoring system is in place for international students in their first year of enrollment at the university, providing help for aspects related to study and living in Japan. As a general rule, tutors are graduate students (including international students), whose major field of research is related to the majors of the students they tutor, and who have been selected based on their professors’ recommendation.
http://www.ic.tmu.ac.jp/english/study_abroad/tutor.html

International Student Counseling Room

 The international student counseling room is open to all international students studying at Tokyo Metropolitan University. International Student Advisors provide counseling and advice on various matters relating to study, living in Japan, relationships and other things that students are concerned or worried about.
http://www.ic.tmu.ac.jp/english/study_abroad/advisoryoffice.html

Extracurricular and Exchange Activities

 Various events and seminars are held to promote exchange amongst international students.
Website in Japanese:
http://www.ic.tmu.ac.jp/ghrd/studyabroad_seminar.html

Japanese Language Classes

 All international students studying at Tokyo Metropolitan University are eligible to take Japanese language classes.
http://www.ic.tmu.ac.jp/english/study_abroad/jpclass.html

Japanese Academic Writing Support

 The International Affairs Office at Tokyo Metropolitan University provides Japanese academic writing support for international students. This program is intended to help international students prepare academic papers and reports in Japanese by themselves.
http://www.ic.tmu.ac.jp/english/study_abroad/jpacademic.html

External View of the Library

Minami-Osawa Campus

Campus Restaurant

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học