Hokkaido University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hokkaido University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Hokkaido University of Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokkaido University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health ScienceshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Future DesignhoặcNgành Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

北海道科学大学 | Hokkaido University of Science

Hokkaido University of Science Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 15-4-1, Maeda-7jyo, Teine-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Nursing
  • Physical Therapy
  • Prosthetics and Orthotics
  • Clinical Engineering
  • Radiological Technology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,300,000 Yên (Niên khóa 2020) 15-4-1, Maeda-7jyo, Teine-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Information and Computer Science
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Architecture
  • Civil and Environmental Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 980,000 Yên (Niên khóa 2020) 15-4-1, Maeda-7Jyo, Teine-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Media Arts and Design
  • Humanities and Social Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,500,000 Yên (Niên khóa 2020) 15-4-1, Maeda7Jyo, Teine-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Pharmacy

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học