Thông tin ngành học | Khoa Kinh tế | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Khoa Kinh tế | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuy...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Kinh tế

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Teikyo. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa Kinh tếhoặcNgành Khoa LuậthoặcNgành Khoa Công học và Khoa học tự nhiênhoặcNgành Khoa Ngoại ngữhoặcNgành Khoa Giáo dục của Trường Đại học Teikyo cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Teikyo thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Tochigi  / Tư lập

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Khoa Kinh tế

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Học về kinh tế Nhật Bản và tình hình thế giới tức thời

Khoa Kinh tế bố trí nhiều môn học đa dạng để sinh viên có thể học các kiến thức về Kinh tế, Kinh doanh một cách có hệ thống, theo từng giai đoạn. Nghiên cứu theo nhóm (Seminar) trở thành môn bắt buộc để trau dồi những kỹ năng cơ bản của người trưởng thành trong xã hội như khả năng giao tiếp và năng lực trình bày phát biểu.

Thỉnh giảng những doanh nhân hay người trong giới quan chức để đào tạo những nhà kinh doanh đi đầu của thế kỷ 21

Sinh viên có thể tiếp cận với những bài giảng với nội dung thực tiễn dựa trên kinh nghiệm của giảng viên là những chuyên gia nghiên cứu, giảng viên có xuất thân từ giới doanh nhân hay giới quan chức, có thể học các chiến lược thực tiễn với chương trình đào tạo “Chú trọng học thực tiễn” - học từ thực tiễn mới tiến đến lý luận. Ngoài ra còn có “Chương trình học đại học và thạc sĩ trong 5 năm”, tức là học các môn của chương trình thạc sĩ trong lúc học đại học và có thể hoàn thành xong chương trình thạc sĩ ngắn nhất trong 5 năm.

Trang web của Khoa Kinh tế (tiếng Anh)
”Chương trình đào tạo mở rộng (Open Curriculum)”, có thể chọn học nhiều môn thuộc nhiều khoa và nhiều ngành học khác nhau

Được chọn học nhiều môn thuộc nhiều khoa và nhiều ngành học khác nhau theo ý thích của bản thân cũng là một đặc trưng của trường. Bạn có thể chọn các môn trong các khoa Kinh tế, Pháp luật, Văn học, Ngoại ngữ, Giáo dục, và một số môn học chuyên môn của trường cao đẳng trực thuộc trường đại học Teikyo ở khuôn viên Hachiouji. Tín chỉ tốt nghiệp được cấp khi lấy các môn này nhiều nhất là 34 tín chỉ.

Các giảng viên đều có kinh nghiệm thực tế phong phú xuất thân từ giới doanh nhân hay giới quan chức.

Các giảng viên đều có kinh nghiệm thực tế phong phú xuất thân từ giới doanh nhân hay giới quan chức.

Không khí giờ học

Không khí giờ học

Học về ngành Du lịch dựa trên những thông tin ví dụ mới nhất.

Học về ngành Du lịch dựa trên những thông tin ví dụ mới nhất.

Khoa Kinh tế
Đào tạo những nhà kinh doanh đi đầu có năng lực phân tích xu hướng kinh tế và giải quyết vấn đề.

Nâng cao kiến thức thông qua các bài giảng mang tính thực tiễn của các giảng viên có xuất thân từ đại học, giới doanh nhân, giới quan chức. Tại Khoa Kinh tế với phạm vi lựa chọn môn học rộng rãi, bạn có thể học hỏi nghiên cứu bắt đầu từ lĩnh vực mình yêu thích.Với việc trau dồi thói quen tư duy sáng tạo phong phú, cảm giác cạnh tranh, bạn có thể tìm thấy tương lai của mình.
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/economics/economics.html

Khoa Kinh doanh
Đào tạo những chuyên gia kinh doanh qua việc lựa chọn khóa học phù hợp với mục tiêu

Tại đây, có 3 ngành học gồm ngành Kinh doanh, ngành Doanh nghiệp và Kế toán, ngành Kinh doanh thể thao. Học tùy theo năng lực và tiến độ tiếp thu dưới sự giảng dạy tận tình cặn kẽ. Có chương trình đào tạo liên kết giữa lý luận và thực tiễn để có thể tìm ra và giải quyết những vấn đề của xã hội hiện nay.
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/economics/business.html

Khoa Kinh tế địa phương
Học về “Địa phương và Kinh tế” từ nhiều góc độ khác nhau bao gồm cả Kinh tế học cơ bản

Nghiên cứu các vấn đề về khoảng cách giữa thành phố lớn với địa phương, sự tập trung dân cư tại thành phố lớn v.v., dùng các biện pháp kinh tế nhằm mục đích tái sinh, kích hoạt kinh tế của các địa phương. Với sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm xuất thân từ các công ty của địa phương hay chính quyền địa phương, thông qua mô hình nghiên cứu theo nhóm (Seminar) để nâng cao năng lực ứng dụng của sinh viên, hướng đến đào tạo những nhân tài có thể trở thành lãnh đạo địa phương, doanh nhân, lãnh đạo công ty hay nhà kinh doanh nông nghiệp.
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/economics/regional.html

Ngành Kinh doanh du lịch
Học nhiều kiến thức về Du lịch dưới sự hướng dẫn của các giáo viên có giàu kinh nghiệm

Hiểu về ý nghĩa của du lịch trong xã hội hiện nay và học về cơ chế của sản xuất, lưu thông, tiêu thụ của sản phẩm du lịch nhằm công hiến cho tương lai, củng cố xây dựng kinh tế địa phương.
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/economics/tourism.html

Ngành Kinh tế quốc tế
Đào tạo nhân tài có khả năng hoạt động trong và ngoài nước

Hiểu về lịch sử và tình hình hiện tại của Toàn cầu hóa, kinh tế châu Á, Kinh tế quốc tế, từ đó học về cách lý luận và phương pháp trong phân tích. Ngoài ra, cũng học thêm về các đề tài quan trọng liên quan đến sự biến đổi của kinh tế quốc tế như kinh tế của châu Mỹ La tinh hay châu Phi, khủng hoảng châu Âu v.v…
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/economics/international.html

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.