Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch | Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch | Meikai University | JPSS, trang ch...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meikai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DentistryhoặcNgành Khoa Van hóa và Ngôn nghoặcNgành Khoa Kinh thoặcNgành Khoa Khoa hc Bt ng snhoặcNgành Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lchhoặcNgành Special Japanese Language Course, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

明海大学 | Meikai University

Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 279-8550
Địa chỉ liên hệ 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Urayasu Campus
Điện thoại 047-355-5116
Fax 047-355-5159
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 16người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 34người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 19người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 58người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 58người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 698,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 277,300 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú There are 2 types of application. "General" and "Recommendation".
Numbers of Admission capacity, Applicants, and Successful candidates above include "Recommendation" and Global Management Major.

In addition to above, the following education enhancement fees are required.
Hospitality & Tourism Major: 100,000 yen per year
Global Management Major: 200,000 yen per year
Khoa Hospitality & Tourism Management (Hospitality & Tourism Major)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students A system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 11 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Remarks
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ・You must have passed N2 of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2.
・Subject of the examinations are Japanese and Interview,
・You must take the writing examination of Japanese at the university.
・You must read out Japanese sentences after an interview.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students B system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Ramarks
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ・You must have passed N2 of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2.
・Subjects of the examination are Japanese and Interview.
・You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese" of EJU when you apply.
・You must read out English sentences after an Interview.
・On B system, you can take the examination in outside of Japan with "Pre-Arrival Admission". Please use results of "Japanese and 'Japan and the World'" or "Mathematics [course 1]". *If you take both of them, please use higher points. And documents screening ( "Statement of Purpose" etc. ) will be conducted instead of interview. You must mark at least one of the following points within 3 years from the examination date.
Cambridge English test 134 points
EIKEN 1,880 points (Convensional type EIKEN CBT: Pre 1st to 3rd Grade, EIKEN2020 1 day S-CBT: Pre 1st to 3rd Grade, EIKEN 2020 2days S-Interview: 1st to 3rd Grade)
GTEC Advanced, Basic, Core, CBT 900 points
IELTS academic module 4.0 points
TEAP 199 points
TEAP CBT 360 points
TOEFL (iBT) 42 points
TOEIC L&R+S&W (S&W is 2.5 times the score combined) 900 points
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students C system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 4 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ・You must have passed N2 of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2.
・Subject of the examinations are Japanese and Interview,
・You must take the writing examination of Japanese at the university.
・You must read out Japanese sentences after an interview.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
Khoa Hospitality & Tourism Management (Global Management Major)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students A System (General) Hospitality & Tourism (Global Management Major)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 10 năm 2020 , Ngày 7 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2020 , Ngày 12 tháng 11 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Lecture comprehension ability test (See remarks below.)
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・There are 1st and 2nd examinations.
・At "Lecture comprehension ability test" as the 1st exam, you must answer for questions and write an essay after watched the video of English.
・The 2nd exam is Interview only.
・You can take the examination in outside of Japan with "Pre-Arrival Admission". You must mark at least 60 points in TOEFL iBT, or 5.0 in IELTS within 3 years from the date of the examination.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students B System (General) Hospitality & Tourism (Global Management Major)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2020 , Ngày 19 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2020 , Ngày 24 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Lecture comprehension ability test (See remarks below.)
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・There are 1st and 2nd examinations.
・At "Lecture comprehension ability test" as the 1st exam, you must answer for questions and write an essay after watched the video of English.
・The 2nd exam is Interview only.
・You can take the examination in outside of Japan with "Pre-Arrival Admission". You must mark at least 60 points in TOEFL iBT, or 5.0 in IELTS within 3 years from the date of the examination.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students B System (General) Hospitality & Tourism (Global Management Major)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2021 , Ngày 24 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2021 , Ngày 26 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Lecture comprehension ability test (See remarks below.)
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・There are 1st and 2nd examinations.
・At "Lecture comprehension ability test" as the 1st exam, you must answer for questions and write an essay after watched the video of English.
・The 2nd exam is Interview only.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học