Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch | Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch | Meikai University | JPSS, trang ch...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meikai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DentistryhoặcNgành Khoa Van hóa và Ngôn nghoặcNgành Khoa Kinh thoặcNgành Khoa Khoa hc Bt ng snhoặcNgành Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

明海大学 | Meikai University

Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lch

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 279-8550
Địa chỉ liên hệ 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Urayasu Campus
Điện thoại 047-355-5116
Fax 047-355-5159
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 15người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 18người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 18người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 64người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 64người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 698,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 277,300 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú There are two application categories: General and Recommended. As for Recommended, please check the application guidelines.   
 
The maximum number of applicants for each major is 8 for the Business and Professional Communication major, 1 for the Digital Innovation major, and 6 for the Global Management major. This is the total of the A and B systems and the pre-December selection. The total number of applicants includes the number of (recommended) applicants. The same applies to the number of applicants and successful applicants.
In addition to the above, there is an education enhancement fee. (Business and Professional Communication major, Digital Innovation major: 100,000 yen/year, Global Management major: 200,000 yen/year)
Khoa Hospitality & Tourism Management (Business & Professional Communication Major), Hospitality & Tourism Management (Digital Innovation Major)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students A system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 10 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 11 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ・You must have passed N2 or higher of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2 or higher.
・Subject of the examinations are Japanese and Interview,
・You must take the writing examination of Japanese at the university.
・The English proficiency test will be conducted following the interview.
・For the A system, it is possible to take the "Pre-Arrival Entrance Examination" from overseas.
The examination subjects are based on the results of EJU.
The examination subjects will be based on the scores of EJU (Japanese and General Subject, or Mathematics (Course 1), the subject with the highest score if both subjects are taken).In addition, instead of an interview, a document review including a statement of reasons for application will be conducted. Applicants must have obtained the following English proficiency test scores within two years of the examination date. Cambridge English Proficiency Test: 134 points or higher, Cambridge English Proficiency Test: 4 skills of Linguistic Skills: 134 points or higher, Practical English Proficiency Test (conventional, EIKEN CBT: Grade Pre1 - Gradel 3, EIKEN 2020 1-day S-CBT: Grade Prel 1 - Grade 3, EIKEN 2020 2-day S-Interview: Grade 1 - Grade 3) 1,880 points or higher, GTEC Advanced, Basic, Core, CBT 900 points or higher, IELTS Academic Module 4.0 or higher, TEAP 199 points or higher, TEAP CBT 360 points or higher, TOEFL (iBT)® 42 points or higher, TOEIC® L&R+S&W (for S&W, multiply the score by 2.5 and add up) 900 points or higher.
・For other details, such as application qualifications and application documents, please refer to the "2022 Entrance Examination Guidelines".
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students B system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Ramarks
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ・You must have passed N2 or higher of JLPT, or have Japanese proficiency equivalent to N2 or higher.
・Subjects of the examination are Japanese and Interview.
・You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese" of EJU when you apply.
・Following the interview, an English proficiency test will be conducted.
・For other details, such as application qualifications and application documents, please refer to the "2022 Entrance Examination Guidelines".ears from the examination date.
Khoa Hospitality & Tourism Management (Global Management Major)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students A System (General) Hospitality and Tourism (Global Management Major)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 10 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 10 năm 2021 , Ngày 7 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2021 , Ngày 11 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Lecture comprehension ability test (See remarks below.)
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・There are 1st and 2nd examinations.
・At "Lecture comprehension ability test" as the 1st exam, you must answer for questions and write an essay after watched the video of English.
・The 2nd exam is Interview only.
・You can take the examination outside of Japan with "Pre-Arrival Examination". You must mark at least 60 points in TOEFL iBT®, or 5.5 in IELTS within 2 years from the date of the examination.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students B System (General) Hospitality and Tourism (Global Management Major)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2022 , Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2022 , Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Lecture comprehension ability test (See remarks below.)
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・There are 1st and 2nd examinations.
・At "Lecture comprehension ability test" as the 1st exam, you must answer for questions and write an essay after watched the video of English.
・The 2nd exam is Interview only.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Pre-Arrival Selection for International Students to be held in December (General) Hospitality and Tourism (Global Management Major)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・Pre-Arrival Examination from outside of Japan only.Applicants must have a TOEFL (iBT)® score of 60 or higher or IELTS 5.5 or higher within two years of the test date.
・Please refer to application guidelines for qualification, documents, and other details.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học