Khoa Kinh t | Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Kinh t | Meikai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Kinh t

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meikai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DentistryhoặcNgành Khoa Van hóa và Ngôn nghoặcNgành Khoa Kinh thoặcNgành Khoa Khoa hc Bt ng snhoặcNgành Trng Qun lý Nhà hàng, Khách sn và Du lchhoặcNgành Special Japanese Language Course, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

明海大学 | Meikai University

Khoa Kinh t

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 279-8550
Địa chỉ liên hệ 1, Akemi, Urayasu-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Urayasu Campus
Điện thoại 047-355-5116
Fax 047-355-5159
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 57người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 136người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 110người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 272người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 272người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 698,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 277,300 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú There are 2 types of application. "General" and "Recommendation". On this website, there is no information about "Recommendation". Please see the application guidelines.
Numbers of admission capacity is the sum of A,B and C system, and including "Recommendation".
Numbers of applicants and successful candidates are also the sums of A,B and C system, and including "Recommendation".
Khoa Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Student A system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 10 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Remarks
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・Subjects are Japanese and Interview.
・You must take a written examination in Japanese at the university.
・You must read out Japanese sentences after an interview.
・See the application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Student B system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 1 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2016
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・Subjects of the examination are Japanese and Interview. You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese as a foreign language" of EJU when you apply.
・You must read out Japanese sentences after an interview.
・On B system, you can take an examination outside Japan with "Pre-Arrival Admission". Please use results of "Japanese as a foreign language" and "Japan and the World" or "Mathematics 1" (If you take both of them, please use higher points)" of EJU. Documents screening ( "Statement of Purpose" etc ) will be conducted instead of an interview.

Please refer to the application guidelines for qualification, documents, and other details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Student C system (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú ・Subjects of the examination are Japanese and Interview.
・You must choose whether you will take a written examination in Japanese at the university, or use the result of "Japanese as a foreign language" of EJU when you apply.
・You must read out Japanese sentences after an interview.

Please refer to the application guidelines for qualification, documents, and other details.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 09 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học