Ryutsu Keizai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Ryutsu Keizai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Ryutsu Keizai University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ryutsu Keizai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of EconomicshoặcNgành SociologyhoặcNgành Distribution and Logistics SystemshoặcNgành LawhoặcNgành Health & Sport Science , thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Ibaraki  / Tư lập

流通経済大学 | Ryutsu Keizai University

Ryutsu Keizai University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2021) 5người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 308,000 Yên (Niên khóa 2020) 547,400 Yên (Niên khóa 2020) 120 Ryugasaki-shi, Ibaraki
  Khoa
  • Economics
  • Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2021) 55người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 308,000 Yên (Niên khóa 2020) 547,400 Yên (Niên khóa 2020) 120 Ryugasaki-shi, Ibaraki
  Khoa
  • Sociology
  • Tourism
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 30người (Niên khóa 2022) 61người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 308,000 Yên (Niên khóa 2021) 547,400 Yên (Niên khóa 2021) 120 Ryugasaki-shi, Ibaraki
  Khoa
  • Distribution and Logistics Systems
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2022) 10người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 308,000 Yên (Niên khóa 2020) 547,400 Yên (Niên khóa 2020) 120 Ryugasaki-shi, Ibaraki
  Khoa
  • Business Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 308,000 Yên (Niên khóa 2021) 547,400 Yên (Niên khóa 2021) 120 Ryugasaki-shi, Ibaraki
  Khoa
  • Health & Sport Sciences
  • Sport Communication

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học