Chiba University of Commerce | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chiba University of Commerce | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Chiba University of Commerce

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chiba University of Commerce, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Commerce and EconomicshoặcNgành Policy InformaticshoặcNgành Survice InnovationhoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

千葉商科大学 | Chiba University of Commerce

Chiba University of Commerce Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 32,000 Yên (Niên khóa 2024) 140,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,120,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-3-1 Konodai, Ichikawa-shi, Chiba
  Khoa
  • Commerce
  • Economics
  • Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 32,000 Yên (Niên khóa 2024) 140,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,120,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-3-1 Konodai, Ichikawa-shi, Chiba
  Khoa
  • Policy Informatics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 32,000 Yên (Niên khóa 2024) 140,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,120,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-3-1, Kounodai, Ichikawa-shi, Chiba
  Khoa
  • Service Innovation
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 32,000 Yên (Niên khóa 2024) 140,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,120,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-3-1 Konodai, Ichikawa-shi, Chiba
  Khoa
  • Humanities and Social Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 32,000 Yên (Niên khóa 2024) 140,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,120,000 Yên (Niên khóa 2024) 1-3-1 Konodai, Ichikawa-shi, Chiba
  Khoa
  • Faculty of Global Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học