Information Science & Engineering | Ritsumeikan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Information Science & Engineering | Ritsumeikan University(Cao học) | JPS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Information Science & Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LawhoặcGraduate School of EconomicshoặcBusiness AdministrationhoặcGraduate School of SociologyhoặcGraduate School of LettershoặcGraduate School of Science and EngineeringhoặcGraduate school of International RelationshoặcGraduate School of Policy sciencehoặcGraduate School of Human SciencehoặcGraduate shcool of Core Ethics and Frontier ScienceshoặcGraduate school of Language Education and Information SciencehoặcLaw SchoolhoặcGraduate School of Technology ManagementhoặcGraduate school of Management hoặcImage ArtshoặcSport and Health SciencehoặcInformation Science & EngineeringhoặcGraduate School of PharmacyhoặcGraduate School of Life Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Tư lập

立命館大学 | Ritsumeikan University

Information Science & Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 525-8577
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Noji Higashi, Kusatsu-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ Office at Faculty of Information Science & Engineering
Điện thoại 077-561-5202
Fax 077-561-5203
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Advanced Information Science and Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(Application is acceptable on Japanese or English standard. You are required to have linguistic ability to understand lessons at a graduate school in Japanese or English. For detail, see the application guidelines. If you find any uncertain point, make an inquiry to Office of Information Science & Engineering before the application period for individuals.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 41người
Trong đó số du học sinh tư phí 21người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,388,000 Yên
Các khoản chi phí khác 34,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,722,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For application fee, there is a difference between Japanese standard (35,000 yen) and English standard (5,000 yen).
The amount of Total Expenses (First Year) above is on the record of 2015. On 2016 and after, it is subject to change.
For Scholarships, see the website of Graduate School of Information Science & Engineering.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2015
Phân loại hồ sơ Information Science & Engineering International Program (Japanese Standard)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 5 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2015
Ngày thi tuyển Tháng 6 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 7 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2015
Phân loại hồ sơ Information Science & Engineering International Program (English Standard)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 3 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 4 năm 2015
Ngày thi tuyển Tháng 5 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 5 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Advanced Information Science and Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(Application is acceptable on Japanese or English standard. You are required to have linguistic ability to understand lessons at a graduate school in Japanese or English. For detail, see the application guidelines. If you find any uncertain point, make an inquiry to Office of Information Science & Engineering before the application period for individuals.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 11người
Trong đó số du học sinh tư phí 7người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 500,000 Yên
Các khoản chi phí khác 4,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 839,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For application fee, there is a difference between Japanese standard (35,000 yen) and English standard (5,000 yen).
The amount of Total Expenses (First Year) above is on the record of 2015. On 2016 and after, it is subject to change.
For Scholarships, see the website of Graduate School of Information Science & Engineering.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2015
Phân loại hồ sơ Information Science & Engineering International Program (Japanese Standard)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 5 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2015
Ngày thi tuyển Tháng 6 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 7 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2015
Phân loại hồ sơ Information Science & Engineering International Program (English Standard)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 3 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 4 năm 2015
Ngày thi tuyển Tháng 5 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 5 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 05 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học