Graduate School of Science and Engineering | Ritsumeikan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Science and Engineering | Ritsumeikan University(Cao học) ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Science and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LawhoặcGraduate School of EconomicshoặcBusiness AdministrationhoặcGraduate School of SociologyhoặcGraduate School of LettershoặcGraduate School of Science and EngineeringhoặcGraduate School of International RelationshoặcGraduate School of Policy sciencehoặcGraduate School of Human SciencehoặcGraduate shcool of Core Ethics and Frontier ScienceshoặcGraduate school of Language Education and Information SciencehoặcLaw SchoolhoặcGraduate School of Technology Management hoặcGraduate school of Management hoặcImage ArtshoặcSport and Health SciencehoặcInformation Science & EngineeringhoặcGraduate School of PharmacyhoặcGraduate School of Life Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Tư lập

立命館大学 | Ritsumeikan University

Graduate School of Science and Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 525-8577
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ Faculty of Science and Engineering Office
Điện thoại 077-561-2624
Fax 077-561-2629
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Advanced Mathematics and Physics Major, Advanced Electrical, Electronic and Computer Systems Major, Advanced Mechanical Engineering and Robotics Major, Advanced Architectural, Environmental and Civil Engineering Major
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữHoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Số du học sinh của trường năm trước 75người
Trong đó số du học sinh tư phí 43người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,150,000 Yên
Các khoản chi phí khác 4,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,454,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tuition fee for Advanced Mathematics and Physics Major (Mathematics Course) is 1,075,000 yen.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Japanese language)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 6 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 7 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 9 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ International Program, General Entrance Examination (English language)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 4 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 5 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 02 tháng 6 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Japanese language)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 29 tháng 11 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Only for Doctoral Program/ Japanese language)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 21 tháng 4 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 5 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 6 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 02 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học