Information Science & Engineering | Ritsumeikan University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Information Science & Engineering | Ritsumeikan University(บัณฑิตวิทยาลัย...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Information Science & Engineering

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับRitsumeikan University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLawหรือGraduate School of EconomicsหรือBusiness AdministrationหรือGraduate School of SociologyหรือGraduate School of LettersหรือGraduate School of Science and EngineeringหรือGraduate school of International RelationsหรือGraduate School of Policy scienceหรือGraduate School of Human ScienceหรือGraduate shcool of Core Ethics and Frontier SciencesหรือGraduate school of Language Education and Information ScienceหรือLaw SchoolหรือGraduate School of Technology ManagementหรือGraduate school of Management หรือImage ArtsหรือSport and Health ScienceหรือInformation Science & EngineeringหรือGraduate School of PharmacyหรือGraduate School of Life Sciencesหรือ เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย เกียวโต  / เอกชน

立命館大学 | Ritsumeikan University

Information Science & Engineering

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 525-8577
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-1-1 Noji Higashi, Kusatsu-shi, Shiga
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Office at Faculty of Information Science & Engineering
หมายเลขโทรศัพท์ 077-561-5202
หมายเลขแฟกซ์ 077-561-5203
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Advanced Information Science and Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ต้องผ่านระดับ N1(ระดับ1))หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
อื่นๆ(Application is acceptable on Japanese or English standard. You are required to have linguistic ability to understand lessons at a graduate school in Japanese or English. For detail, see the application guidelines. If you find any uncertain point, make an inquiry to Office of Information Science & Engineering before the application period for individuals.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2015 41คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 21คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,388,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 34,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,722,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
For application fee, there is a difference between Japanese standard (35,000 yen) and English standard (5,000 yen).
The amount of Total Expenses (First Year) above is on the record of 2015. On 2016 and after, it is subject to change.
For Scholarships, see the website of Graduate School of Information Science & Engineering.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Information Science & Engineering International Program (Japanese Standard)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 22, 2015
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 5, 2015
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน, 2015
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 10, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Information Science & Engineering International Program (English Standard)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มีนาคม, 2015
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 3, 2015
วันปิดรับสมัคร เมษายน 17, 2015
วันสอบคัดเลือก พฤษภาคม, 2015
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 22, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Advanced Information Science and Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ต้องผ่านระดับ N1(ระดับ1))หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
อื่นๆ(Application is acceptable on Japanese or English standard. You are required to have linguistic ability to understand lessons at a graduate school in Japanese or English. For detail, see the application guidelines. If you find any uncertain point, make an inquiry to Office of Information Science & Engineering before the application period for individuals.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2015 11คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 7คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 500,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 4,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 839,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
For application fee, there is a difference between Japanese standard (35,000 yen) and English standard (5,000 yen).
The amount of Total Expenses (First Year) above is on the record of 2015. On 2016 and after, it is subject to change.
For Scholarships, see the website of Graduate School of Information Science & Engineering.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Information Science & Engineering International Program (Japanese Standard)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 22, 2015
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 5, 2015
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน, 2015
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 10, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Information Science & Engineering International Program (English Standard)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มีนาคม, 2015
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 3, 2015
วันปิดรับสมัคร เมษายน 17, 2015
วันสอบคัดเลือก พฤษภาคม, 2015
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 22, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 29, 2015

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา