ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Faculty of Humanities and Social Sciences | Tokyo Metropolitan University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Faculty of Humanities and Social Sciences | Toky...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Faculty of Humanities and Social Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTokyo Metropolitan University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นTokyo Metropolitan University คณะFaculty of Humanities and Social SciencesหรือคณะFaculty of Urban Environmental SciencesหรือคณะFaculty of Systems DesignหรือคณะFaculty of LawหรือคณะFaculty of Economics and Business AdministrationหรือคณะFaculty of ScienceหรือคณะFaculty of Health Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTokyo Metropolitan University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / ท้องถิ่น

東京都立大学 | Tokyo Metropolitan University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Faculty of Humanities and Social Sciences

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

By grappling with knowledge deeply, broadly and critically, let us transform it into wisdom

  As members of society, how should we interact with society in the real world? The Faculty of Humanities and Social Sciences can help you to cultivate the knowledge and thinking skills needed to be able to find answers to this kind of question. The Faculty undertakes research in a wide range of fields, including human psychology, education, languages, literature, philosophical thought, history, social studies and cultural studies, etc.
The circumstances in which we have our existence are changing all the time. As a member of this kind of constantly changing society, what can we do, and what should we do? The goal of The Faculty of Humanities and Social Sciences is to explore and research methods for achieving the kind of society in which people can feel hope, and try to put these methods into practice.
The Faculty of Humanities and Social Sciences has 2 departments: the Department of Human and Social Sciences and the Department of Humanities. While differing in the approach taken, these 2 divisions have the same basic aims, The Faculty of Humanities and Social Sciences covers 12 individual fields of study; the reason for covering such a wide range of fields is the desire to help students acquire broad-ranging knowledge, as well as the ability to view phenomena from different perspectives to think from different viewpoints, and to help them cultivate the ability to make judgements.
https://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/hum.html

The TMU Campus

The TMU Campus

Monument of the University’s Symbol

Monument of the University’s Symbol

Lectures

Lectures

รายชื่อสาขาวิชา

Department of Human and Social Sciences
The research methods may differ, but the primary requirement for all seven programs is an interest in people and society

  The social studies discipline examines the relationship between people and society from a social science perspective. It seeks to cultivate in students a broadminded attitude toward the differing values that different communities have evolved, a willingness to undertake thorough fieldwork, and precise information-gathering abilities and critical thinking skills, so that they are able to address the various problems that affect contemporary society. In this field of study, it is possible to acquire-through social investigation, practical training etc.―the problem―solving skills needed to be able to tackle (from both theoretical and practical approaches) the issues affecting people and society. Majoring in social studies not only helps the student to acquire the basic requirements of a cultivated, well-rounded member of society, it is also directly useful for choosing the career that one wishes to follow in the future.
https://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/hum/hss.html

Department of Humanities
Cross-sectional learning in eight humanities programs with the common motto of freedom and independence

  The humanities comprise philosophy (the origin of all academic disciplines) as well as related humanities subjects. The humanities encompasses a wide range of fields, including the Western classical authors of Greece and Rome, archeology and history with their study of humanity’s past, the cultures of the five major linguistic families (which have been the main source of human culture, art and literature, etc.), and the new field of cultural representation theory, which emphasizes research theory. The curriculum in the Department of Humanities attaches great importance to the freedom and self-directedness which are fundamental aspects of university education, encouraging students not only to acquire knowledge in individual fields, but also to actively pursue interdisciplinary learning that straddles different fields of study, for example by combining history and philosophical thought, religion and sociology, language and culture, or temporal and spatial approaches, etc.
https://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/hum/humanities.html

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา