Kitasato University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Kitasato University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Kitasato University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKitasato University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย คานากาวา  / เอกชน

北里大学 | Kitasato University

Kitasato University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 400,000 (ประจำปี 2022) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  สาขาวิชา
  • Faculty of Pharmacy
  • Department of Pharmaceutical Life Sciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เยน 33,000 (ประจำปี 2022) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  สาขาวิชา
  • Faculty of Veterinary Medicine
  • Department of Animal Science
  • Department of Environmental Bioscience
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เยน 60,000 (ประจำปี 2022) เยน 1,500,000 (ประจำปี 2022) เยน 3,000,000 (ประจำปี 2022) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  สาขาวิชา
  • School of Medicine
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เยน 33,000 (ประจำปี 2022) เยน 300,000 (ประจำปี 2022) เยน 900,000 (ประจำปี 2022) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-hi, Kanagawa
  สาขาวิชา
  • School of Marine Biosciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เยน 33,000 (ประจำปี 2022) เยน 400,000 (ประจำปี 2022) เยน 1,200,000 (ประจำปี 2022) 1-15-1 Kitaszato, Minami-ku, Sagamihara-hi, Kanagawa
  สาขาวิชา
  • School of Nursing
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เยน 33,000 (ประจำปี 2022) เยน 200,000 (ประจำปี 2022) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-hi, Kanagawa
  สาขาวิชา
  • Department of Physics
  • Department of Chemistry
  • Department of Biosciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน เยน 33,000 (ประจำปี 2022) เยน 300,000 (ประจำปี 2022) เยน 950,000 (ประจำปี 2022) 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
  สาขาวิชา
  • Department of Health Science
  • Department of Medical Laboratory Sciences
  • Department of Medical Engineering and Technology
  • Department of Rehabilitation

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา