ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | College of Policy Studies | Tsuda University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | College of Policy Studies | Tsud...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > College of Policy Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTsuda University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นTsuda University คณะCollege of Liberal ArtsหรือคณะCollege of Policy Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTsuda University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

津田塾大学 | Tsuda University

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

College of Policy Studies

◆NEWS◆
☆Open Campus Special Website
The open campus in July and August will be held on campus.
Please visit our open campus special website to learn more about the history and education of Tsuda University and student life. Open mock classes and campus tour videos are also available.

<Open Campus Special Website (Japanese)>
https://opencampus.tsuda.ac.jp/ 

☆Portrait of Umeko Tsuda, founder of Tsuda University, to be featured on the new 5,000-yen bill.
For details, please visit :https://www.tsuda.ac.jp/en/20190612.html

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Off-Campus Learning Center

Students often wonder how they can best spend their 4 years of study at university. Off-campus learning activities are one way for our students to design their own learning experiences and find their own rhythm for their lives as students. By combining their second term, in which no mandatory classes are required, with the summer vacation, a 2-month "gap term" is created. Students can use this period to take part in overseas summer programs or internships as well as conduct research with professors or carry out projects of their own design. The goal of off-campus learning is for students to cultivate empathy, a proactive mindset, and communication skills, as well as the ability to analyze social issues.

Center for International Exchange

The Center for International Exchange promotes and supports Tsuda University's international exchange programs with overseas institutions. The Center provides information for study abroad opportunities with partner institutions and international exchange programs around the world. Students can receive support for implementing a high quality plan that suits their individual needs. The center also provides support for international students studying at Tsuda University as well as opportunities for interaction and exchange among international students and Japanese students.

Writing Center

The Writing Center not only supports students' writing activities, but also helps them to cultivate more refined thinking, expression, and communication skills that they will need to become women in leadership positions in society. Students work one-by-one with instructors who help them improve both their Japanese and English writing skills. In addition to assigned essays and class reports, students can ask for help with written material of any kind, including application essays for study abroad courses, club activity plans, and documents needed in applying for internships or job-hunting.

Personal consultations at the Off-Campus Learning Center (Kodaira Campus)

Personal consultations at the Center for International Exchange (Kodaira Campus)

Cultivating writing skills as well as thinking, expression, and communication skills (Kodaira Campus)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา