ข้อมูลคณะ | International Art & Design College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะ | International Art & Design College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเท...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > International Art & Design College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฟุกุชิมา

国際アート&デザイン専門学校 | International Art & Design College

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลคณะ

Manga Create

We provide a curriculum based firmly on actual industry practices, to give our students real skills they can use in the workplace and to teach them about the culture today's manga industry.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ / งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 267,757 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,037,757 (JPY)
Comic Illustration

Want to become a comic illustrator? Learn the skills and knowledge you need to breath life into your favorite characters.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ / งานดีไซน์ / งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 298,547 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,068,547 (JPY)
Computer Graphics

Want to become a CG artist? Master creative and visual techniques of the digital world.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ / งานดีไซน์ / งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 333,775 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,103,775 (JPY)
Voice Artist & Actor

We give students the skills they need to work in many fields, including animation, television, radio, the stage, and more.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ / งานด้านสื่อสารมวลชน

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 333,358 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,103,358 (JPY)
Graphic Design

Want to become a graphic designer? We help our students develop the skills needed to produce beautiful designs and graphics, as well as effective advertisements.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์ / งานด้านสื่อสารมวลชน

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 309,131 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,079,131 (JPY)
Illustration

Interested in becoming an illustrator? Learn the techniques you need to express yourself freely in art.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ / งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 303,424 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,073,424 (JPY)
Interior Design

Want to become an interior designer Learn to create and implement an individual atmosphere to suit any individual.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์ / งานก่อสร้าง

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 10คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 296,695 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,066,695 (JPY)
Music & Sound Techniques

Want to be a musician? Learn the skills you need to mesmerize your audience from the stage.Interested in creating an environment for music production? We provide you the skills you need to produce the best live performances on any scale.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ / งานด้านสื่อสารมวลชน

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 392,456 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,162,456 (JPY)
Music & Broadcasting Business

Want to support the world of music and broadcasting through business? Study the techniques you can use to help artists and performers give 120%!

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ / งานด้านสื่อสารมวลชน

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 380,126 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,150,126 (JPY)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา