Graduate School of Sustainability Science | Tottori University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Sustainability Science | Tottori University(บัณฑิตวิทยาลัย...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Sustainability Science

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTottori University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of Sustainability ScienceหรือGraduate School of Medical SciencesหรือUnited Graduate School of Agricultural ScienceหรือJoint Graduate School of Veterinary Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ทตโตริ  / รัฐบาล

鳥取大学 | Tottori University

Graduate School of Sustainability Science

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 680-8550
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-101 Minami, Koyama-cho, Tottori-shi, Tottori
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Education Support Division of Student Affairs Department, General section for the new Graduate School
หมายเลขโทรศัพท์ 0857-31-5966
หมายเลขแฟกซ์ 0857-31-6762
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Department of Regional Sciences, Department of Engineering, Department of Agricultural Science, Department of Dryland Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 38คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 30คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
หมายเหตุ 「ค่าใช้จ่ายอื่นๆ」ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากแตกต่างกันตามวิชาเอก
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students majoring in Department of Regional Sciences (1st)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 30, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 22, 2021
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 27, 2021
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 11, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 24, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students majoring in Department of Regional Sciences (2nd)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 20, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 12, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 17, 2022
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 15, 2022
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 1, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students majoring in Department of Engineering, Admission in April (1st)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 28, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 27, 2021
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 30, 2021
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 19, 2021
วันประกาศผลสอบ กันยายน 3, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students majoring in Department of Engineering, Admission in April (2nd)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 5, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 2, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 5, 2021
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 9, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 24, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students majoring in Department of Agricultural Science (Admission in April)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 7, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 1, 2021
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 22, 2021
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 12, 2021 ~ พฤศจิกายน 26, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 22, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Entrance Examination for International Students majoring in Department of Dryland Science
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 18, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 8, 2021
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 11, 2021
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 30, 2021
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 22, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 10, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา