เลือกสถานศึกษาจาก ทตโตริบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก ทตโตริบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก ทตโตริบัณฑิตวิทยาลัย

จังหวัดทตโทริ (Tottori)เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดใน47จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ในตำราประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นโบราณมีการบันทึกเกี่ยวกับทตโทริเอาไว้ด้วย ที่ทตโทริจะสามารถชมทตโทริซะคิว (Tottori Sakyu – Tottori Sand Dunes เนินทรายทตโทริ)ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดสำหรับญี่ปุ่นได้ นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อที่จังหวัดทตโทริต่างพากันประหลาดใจที่ได้เห็นเนินทรายขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยในจังหวัดทตโทริได้ใช้จุดเด่นของสภาพภูมิประเทศให้เกิดประโยชน์ในการทำการวิจัยต่างๆ เช่น การเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่แห้งแล้ง หรือการพื้นฟูทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
หัวข้อวิจัย
วิชาเอก
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด2สถาบัน หน้าที่ 1

Tottori University of Environmental Studies หัวข้อวิจัยรายการ

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


บัณฑิตวิทยาลัย

Kwansei Gakuin University
Niigata University of Health and Welfare
International University of Japan