Graduate School of Arts and Sciences | International Christian University (ICU)(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Arts and Sciences | International Christian University (IC...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Arts and Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับInternational Christian University (ICU),ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of Arts and Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

国際基督教大学大学院(ICU) | International Christian University (ICU)

  • Graduate School of Arts and S...

Graduate School of Arts and Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 181-8585
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-10-2 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School Office Group
หมายเลขโทรศัพท์ 0422-33-3231
หมายเลขแฟกซ์ 0422-33-3688
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Education and Psychology, Public Policy and Social Research, Comparative Culture, Natural Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(For details, please refer to application guidelines for the relevant academic year.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 76คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 906,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 345,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,551,000
หมายเหตุ 「ค่าใช้จ่ายอื่นๆ」ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากแตกต่างกันตามวิชาเอก
ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Other expenses for Natural Sciences major: 447,000 yen.

There are scholarship and assistance programs available.
ICU Torch Relay Graduate School Freshmen Scholarship (MA)
Japanese Government (MEXT) Scholarship for International Students
Japanese Government (MEXT) Top Global University Project Scholarship
ICU International Student Scholarship (MA)

The number of enrolled international students includes privately-financed and government-financed students, Rotary Peace Fellowship Scholars, and JDS Program Scholars.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Autumn Selection
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 14, 2019
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 30, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 1, 2019
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 15, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Spring Selection
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 29, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 13, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 4, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 18, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2020
ประเภทของการสมัคร September Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 17, 2020
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 13, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก เมษายน 21, 2020
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 15, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Arts and Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(Prior informal approval from the supervising faculty is required. Japanese and English language skills sufficient for performing research are required. )
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 19คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 420,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 345,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,065,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Assistance programs:
The Graduate School Students Research Presentation Grant (30,000 yen for 1 time. A Doctoral student can take 3 times for 3 years.)
ICU Research Scholarship for Doctoral Students (127,000 yen yearly)

The number of enrolled international students includes those who receive the Japanese Government (MEXT) Scholarship.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Autumn Selection
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 14, 2019
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 30, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 1, 2019
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 15, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Spring Selection
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 29, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 13, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 4, 2019
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 18, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2020
ประเภทของการสมัคร September Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 17, 2020
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 13, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก เมษายน 21, 2020
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 15, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: เมษายน 06, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา