Graduate School of Arts and Sciences | International Christian University (ICU)(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Arts and Sciences | International Christian University (IC...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Arts and Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยInternational Christian University (ICU) JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับInternational Christian University (ICU)ต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นGraduate School of Arts and SciencesของInternational Christian University (ICU)เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

国際基督教大学大学院(ICU) | International Christian University (ICU)

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Graduate School of Arts and S...

Graduate School of Arts and Sciences

Open Campus 2017

We will offer a series of events including lecture demonstrations and campus tour at the Open Campus.
Participants will also have an opportunity to interact with ICU students, faculty and staff to get more
ideas about what it is to be like a GS student at ICU.

PLACE: ICU MITAKA Campus
DATEs: July 15th, August 5th & 12th, 2017, March 17th, 2018--All on Saturday
TIME: 10:00-16:00

No registration is required. Please feel free to join us!
http://www.icu.ac.jp/en/admissions/september/events/index.html

---------------------------------------------------------------------------
[AY2017 April Admission Autumn Selection]
The Online Application System Input Period of AY2017April Admission Autumn Selection
will be from 10:00, August 15 (Tue.) to 17:00, August 28 (Mon.), 2017
For more details: http://www.icu.ac.jp/en/gs/admissions/index.html.

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 181-8585
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-10-2 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School Office Group
หมายเลขโทรศัพท์ 0422-33-3231
หมายเลขแฟกซ์ 0422-33-3688
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Education and Psychology, Public Policy and Social Research, Comparative Culture, Natural Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(For details, refer to the student application guidelines for the relevant academic year.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 70คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 906,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 333,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,539,000
หมายเหตุ 「ค่าใช้จ่ายอื่นๆ」ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากแตกต่างกันตามวิชาเอก
ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Other expenses for Natural Sciences major: 447,000 yen.

There are scholarship and assistance programs available.
ICU Torch Relay Graduate School Freshmen Scholarship (MA)
Japanese Government (MEXT) Scholarship for International Students
Japanese Government (MEXT) Top Global University Project Scholarship
ICU International Student Scholarship (MA)

The number of enrolled international students includes privately-financed and government-financed students, Rotary Peace Fellowship Scholars, and JDS Program Scholars.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Autumn Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 15, 2017
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 28, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 3, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 20, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Spring Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 1, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 13, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 23, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2018
ประเภทของการสมัคร September Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 19, 2018
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 14, 2018
วันสอบคัดเลือก เมษายน 24, 2018
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคมกลางเดือน, 2018
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Arts and Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(Prior informal approval from the supervising faculty is required. Japanese and English language skills sufficient for performing research are required. )
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 22คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 420,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 333,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,053,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Assistance programs:
The Graduate School Students Research Presentation Grant (30,000 yen for 1 time. A Doctoral student can take 3 times for 3 years.)
ICU Research Scholarship for Doctoral Students (127,000 yen yearly)

The number of enrolled international students includes those who receive the Japanese Government (MEXT) Scholarship.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Autumn Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 15, 2017
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 28, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 3, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 20, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Spring Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 1, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 13, 2017
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 23, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2018
ประเภทของการสมัคร September Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 19, 2018
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 14, 2018
วันสอบคัดเลือก เมษายน 24, 2018
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคมกลางเดือน, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(Japanese and English language skills sufficient for performing research at the graduate school are required. )
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 1คน
ค่าสอบ เยน 22,000
ค่าแรกเข้า เยน 150,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 906,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 333,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,389,000
หมายเหตุ 「ค่าใช้จ่ายอื่นๆ」ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากแตกต่างกันตามวิชาเอก
ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Other expenses for Natural Sciences major: 447,000 yen.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Autumn Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 15, 2017
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 28, 2017
วันประกาศผลสอบ กันยายน 28, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Spring Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 1, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 13, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 1, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2018
ประเภทของการสมัคร September Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 19, 2018
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 14, 2018
วันประกาศผลสอบ เมษายนปลายเดือน, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 21, 2017

โฮมเพจ

บัณฑิตวิทยาลัย https://www.icu.ac.jp/

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา