Business Administration | Asahi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration | Asahi University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Asahi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DentistryhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Law, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Gifu  / Tư lập

朝日大学 | Asahi University

Business Administration

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 501-0296
Địa chỉ liên hệ 1851 Hozumi, Mizuho-shi, Gifu
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 058-329-1088, 0120-058-327
Fax 058-329-1089
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 16người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 15người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 98người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 99người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 685,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 21,500 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Number of applicants is not published. In addition to above, 240,000 yen is required as facility fee. There is a reduction system of tuition up to 30%. Percentage of reduction differs to countries and areas.
Khoa Business Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Term 1)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants are required to take EJU, JLPT or J-TEST.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Term 2)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 2 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay
Ghi chú Applicants are required to take EJU, JLPT or J-TEST.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Term 1)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 4 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 5 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 6 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 6 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 7 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants are required to take EJU, JLPT or J-TEST.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Term 2)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 8 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 8 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 8 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 9 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants are required to take EJU, JLPT or J-TEST.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 07 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học