Business Administration | Asahi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration | Asahi University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Asahi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DentistryhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Gifu  / Tư lập

朝日大学 | Asahi University

Business Administration

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 501-0296
Địa chỉ liên hệ 1851 Hozumi, Mizuho-shi, Gifu
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 058-329-1088
Fax 058-329-1089
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 8người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 7người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 90người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 98người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 685,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 21,500 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú In addition to above, 240,000 yen as facility fee is required.
There is reduction system for 30% or less of tuition. Percentage of reduction differs to countries and areas.
21,500 yen of "Other expenses" is for the 1st year. On the 2nd year and after, the amount will be changed to 13,500 yen. (Case of admission in 2022)
Khoa Business Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 1 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants must have taken one of the following tests within one year prior to the application deadline: EJU, JLPT, BJT Business Japanese Proficiency Test, or JLRT Listening and Reading Comprehension Test, and be able to submit a certificate of passing.

[If you are applying from overseas]
EJU: A copy of the score report certifying that the applicant scored 200 points or more in EJU (Japanese (total of Japanese (reading, listening, and listening-reading comprehension).
Japanese Language Proficiency Test: A copy of the "Certificate of JLPT Certification and Results proving that the applicant has passed N2 (Level 2) or higher.
BJT Business Japanese Proficiency Test and JLRT Listening and Reading Comprehension Test (written test): A copy of the transcript proving that you have scored 400 points or more

[If you are applying from within Japan]
EJU: A copy of the score report certifying your score on EJU (Japanese (total of reading comprehension, and listening-reading comprehension)
EJU: A copy of the score report certifying your score of EJU (total of Japanese (reading, listening, and listening-reading comprehension)
BJT Business Japanese Proficiency Test and JLRT Listening and Reading Comprehension Test (written test): A copy of the transcript certifying your score
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 4 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 5 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 6 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 6 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 7 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants must have taken one of the following tests within one year prior to the application deadline: EJU, JLPT, BJT Business Japanese Proficiency Test, or JLRT Listening and Reading Comprehension Test, and be able to submit a certificate of passing.

[If you are applying from overseas]
EJU: A copy of the score report certifying that the applicant scored 200 points or more in EJU (Japanese (total of Japanese (reading, listening, and listening-reading comprehension).
Japanese Language Proficiency Test: A copy of the "Certificate of JLPT Certification and Results proving that the applicant has passed N2 (Level 2) or higher.
BJT Business Japanese Proficiency Test and JLRT Listening and Reading Comprehension Test (written test): A copy of the transcript proving that you have scored 400 points or more

[If you are applying from within Japan]
EJU: A copy of the score report certifying your score on EJU (Japanese (total of reading comprehension, and listening-reading comprehension)
EJU: A copy of the score report certifying your score of EJU (total of Japanese (reading, listening, and listening-reading comprehension)
BJT Business Japanese Proficiency Test and JLRT Listening and Reading Comprehension Test (written test): A copy of the transcript certifying your score

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học