Tsurumi Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tsurumi Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tsurumi Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tsurumi Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Early Childhood Care and EducationhoặcNgành Dental Hygiene, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kanagawa  / Tư lập

鶴見大学短期大学部 | Tsurumi Junior College

Tsurumi Junior College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 350,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-1-3 Tsurumi, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 350,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-1-3, Tsurumi, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học