Agriculture | Kyoto University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Agriculture | Kyoto University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Agriculture

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LettershoặcEducationhoặcLawhoặcEconomicshoặcSciencehoặcGraduate School of MedicinehoặcPharmaceutical ScienceshoặcEngineeringhoặcAgriculturehoặcHuman and Environmental StudieshoặcEnergy SciencehoặcInformaticshoặcGraduate school of Asian and African Area StudieshoặcGraduate School of BiostudieshoặcGraduate School of Global Environmental StudieshoặcSchool of GovernmenthoặcGraduate School of ManagementhoặcGraduate school of Advanced Integrated Studies in Human Survivability, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Quốc lập

京都大学 | Kyoto University

Agriculture

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 606-8502
Địa chỉ liên hệ Oiwake-cho, Kita-Shirakawa, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section for Graduate School, Education & Research Support Division, Department of Agriculture
Điện thoại 075-753-6014
Fax 075-753-6005
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Agronomy and Horticultural Science, Forest and Biomaterials Science, Applied Life Sciences, Applied Biosciences, Environmental Science and Technology, Natural Resource Economics, Food Science and Biotechnology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 149người
Trong đó số du học sinh tư phí 110người
Trong đó số du học sinh trao đổi 6người
Lệ phí thi 10,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 827,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Special Course of Agriculture)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 7 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 8 năm 2015
Ngày thi tuyển Tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 8 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2016
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 1 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 2 năm 2016
Ngày thi tuyển Tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 2 năm 2016
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Agronomy and Horticultural Science, Forest and Biomaterials Science, Applied Life Sciences, Applied Biosciences, Environmental Science and Technology, Natural Resource Economics, Food Science and Biotechnology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 149người
Trong đó số du học sinh tư phí 110người
Trong đó số du học sinh trao đổi 6người
Lệ phí thi 10,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 827,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Special Course of Agriculture)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 7 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 8 năm 2015
Ngày thi tuyển Tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 8 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Special Course of Agriculture)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 1 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 2 năm 2016
Ngày thi tuyển Tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 2 năm 2016
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học