Graduate School of Letters | Kyoto University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Letters | Kyoto University(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Letters

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LettershoặcEducationhoặcLawhoặcEconomicshoặcSciencehoặcGraduate School of MedicinehoặcPharmaceutical ScienceshoặcEngineeringhoặcAgriculturehoặcHuman and Environmental StudieshoặcEnergy SciencehoặcInformaticshoặcGraduate school of Asian and African Area StudieshoặcGraduate School of BiostudieshoặcGraduate School of Global Environmental StudieshoặcSchool of GovernmenthoặcGraduate School of ManagementhoặcGraduate school of Advanced Integrated Studies in Human Survivability, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Quốc lập

京都大学 | Kyoto University

Graduate School of Letters

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 606-8501
Địa chỉ liên hệ Yoshida-honcho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section 2, Department of Letters
Điện thoại 075-753-2710
Fax 075-753-2831
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Philology and Literature, Philosophy, History, Behavioral Studies, Contemporary Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 132người
Trong đó số du học sinh tư phí 95người
Trong đó số du học sinh trao đổi 18người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 847,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Behavioral Studies Course
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 8 năm 2014 , Ngày 6 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 8 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 11 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2015 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2015 , Ngày 12 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ 行動文学専攻
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 12 tháng 6 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 7 năm 2015 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 8 năm 2015 , Ngày 5 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 8 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 11 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2016 , Ngày 12 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Philology and Literature, Philosophy, History, Behavioral Studies, Contemporary Culture
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 132người
Trong đó số du học sinh tư phí 95người
Trong đó số du học sinh trao đổi 18người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 847,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 11 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2015 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2015 , Ngày 12 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 11 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2016 , Ngày 12 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học