Akita International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Akita International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Akita International University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Akita International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Global Communication and Language, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Akita  / Công lập

国際教養大学 | Akita International University

Akita International University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 32người 423,000 Yên 696,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Graduate Program in Global Communication and Language Practices
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Tiền nhập học
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 84,600 Yên
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Tiền nhập học
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 28,200 Yên

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học