Hollywood Graduate school of Beauty Business(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hollywood Graduate school of Beauty Business(Cao học) | JPSS, trang chuyên về...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Hollywood Graduate school of Beauty Business

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hollywood Graduate school of Beauty Business, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Beauty Business, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

ハリウッド大学院大学 | Hollywood Graduate school of Beauty Business

Hollywood Graduate school of Beauty Business Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 67người 30,000 Yên 200,000 Yên 1,332,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Beauty Business Course
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Số du học sinh của trường niên khóa 2023 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   1người 30,000 Yên 100,000 Yên 400,000 Yên
  • Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 55người 30,000 Yên 200,000 Yên 1,332,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Beauty Business Course

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học