Graduate School of Medical Sciences | Hiroshima International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Medical Sciences | Hiroshima International University(Cao ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Medical Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of NursinghoặcGraduate School of Medical ScienceshoặcGraduate School of Health and Wellness ScienceshoặcGraduate school of Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Tư lập

広島国際大学 | Hiroshima International University

Graduate School of Medical Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 739-2695
Địa chỉ liên hệ 555-36 Kurosegakuendai, Higashihiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0823-70-4500
Fax 0823-70-4518
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Division of Health Sciences, Division of Rehabilitation Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Số du học sinh của trường năm trước 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 150,000 Yên
Tiền học phí / năm 700,000 Yên
Các khoản chi phí khác 136,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 986,000 Yên
Ghi chú If you do not hold "College Student" visa, you cannot get support for international students.
Prolonging of payments is not acceptable. If you cancel the admission and make designated procedures by the end of March, fees other than admission fee are refundable. Documents must be arrived by the end of March. Amount of "Other expenses" on and after the 2nd year is 15,000 yen.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (Autumn)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 10 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working Adults (Autumn)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 10 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (Spring)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2025
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working Adults (Spring)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2025
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Division of Health Sciences, Division of Rehabilitation Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Số du học sinh của trường năm trước 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 220,000 Yên
Tiền học phí / năm 700,000 Yên
Các khoản chi phí khác 136,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,056,000 Yên
Ghi chú If you do not hold "College Student" visa, you cannot get support for international students.
Prolonging of payments is not acceptable. If you cancel the admission and make designated procedures by the end of March, fees other than admission fee are refundable. Documents must be arrived by the end of March. Amount of "Other expenses" on and after the 2nd year is 15,000 yen.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (Fall)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 10 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working Adults (Autumn)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 10 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (Spring)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2025
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Working Adults (Spring)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2025
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học