Waseda University ( Kitakyushu Campus )(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Waseda University ( Kitakyushu Campus )(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Waseda University ( Kitakyushu Campus )

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Waseda University ( Kitakyushu Campus ), và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Information, Production and Systems, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukuoka  / Tư lập

早稲田大学(北九州キャンパス) | Waseda University ( Kitakyushu Campus )

Waseda University ( Kitakyushu Campus ) Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học