Bunka Gakuen University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Bunka Gakuen University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Bunka Gakuen University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Bunka Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Fashion and Living Environment StudieshoặcGraduate School of Humanities and Intercultural Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

文化学園大学 | Bunka Gakuen University

Bunka Gakuen University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Master's Program in Clothing Science Studies, Master's Program in Living Environment Studies
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Doctoral Program in Environmental Clothing Studies
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 35,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Master's Program in Humanities and Intercultural Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học