Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technolog...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Bioscience, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shiga  / Tư lập

長浜バイオ大学大学院 | Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology

Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 8người 35,000 Yên 340,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Major in Bioscience
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2022 Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 1người 35,000 Yên 340,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Major in Bioscience

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học