Onomichi City University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Onomichi City University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Onomichi City University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Onomichi City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate shcool of Economics, Management and Information SciencehoặcGraduate school of Japanese LiteraturehoặcGraduate school of Arts and Design, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Công lập

尾道市立大学 | Onomichi City University

Onomichi City University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 9người 15,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Economics, Management and Information Science
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 15,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Japanese Literature
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 15,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Art and Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học