Osaka University of Health and Sport Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka University of Health and Sport Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka University of Health and Sport Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University of Health and Sport Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Sport and Exercise Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

大阪体育大学 | Osaka University of Health and Sport Sciences

Osaka University of Health and Sport Sciences Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 1người 35,000 Yên 200,000 Yên 700,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Postgraduate Studies in Sport Sciences
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 3người 35,000 Yên 200,000 Yên 700,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Postgraduate Studies in Sport Sciences
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Số du học sinh của trường niên khóa 2020 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   1người 10,000 Yên 50,000 Yên 300,000 Yên

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học