Graduate school of Science and Engineering | Chiba University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Science and Engineering | Chiba University(Cao học) | JPSS...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Science and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chiba University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EducationhoặcGraduate School of NursinghoặcLaw SchoolhoặcGraduate School of Humanities and Studies on Public AffairshoặcGraduate School of Medical and Pharmaceutical ScienceshoặcGraduate school of Science and EngineeringhoặcGraduate School of Horticulture, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Chiba  / Quốc lập

千葉大学 | Chiba University

Graduate school of Science and Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 263-8522
Địa chỉ liên hệ 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office, Faculty of Science
Điện thoại 043-290-2880
Fax 043-290-2874
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Mathematics and Informatics, Earth and Environmental Sciences, Advanced Science and Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 642,960 Yên
Ghi chú For details, please refer to selection guidelines and application guidelines.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 5 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 10 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2023 ~ Ngày 19 tháng 1 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Division of Mathematics and Informatics, Division of Earth and Environmental Sciences, Division of Advanced Science and Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 642,960 Yên
Ghi chú For details, please refer to selection guidelines and application guidelines.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ Admission at October 2022
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 12 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 21 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 12 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2023 ~ Ngày 16 tháng 3 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 05 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học