Bioresource Sciences | Nihon University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Bioresource Sciences | Nihon University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thôn...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Bioresource Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nihon University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LawhoặcLiterature and Social ScienceshoặcEconomicshoặcCommercehoặcArthoặcInternational RelationshoặcScience and TechnologyhoặcIndustrial TechnologyhoặcEngineeringhoặcMedicinehoặcDentistryhoặcDentistry at MatsudohoặcVeterinary MedicinehoặcPharmacyhoặcIntegrated Basic ScienceshoặcBioresource ScienceshoặcLaw SchoolhoặcJournalism and MediahoặcSocial and Cultural StudieshoặcRisk ManagementhoặcSports Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

日本大学 | Nihon University

Bioresource Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 102-8275
Địa chỉ liên hệ 4-8-24 Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-5275-8311
Fax 03-5275-8324
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Bioresource Production Sciences, Bioresource Utilization Sciences, Applied Life Sciences, Natural Environment Studies, Bioresource Economics
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 5người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Ghi chú 1. The tuition fee is 700,000 yen for the Department of Bioresource Economics and 800,000 yen for other departments.
2. The other Expenses: 1,000,000 yen for Bioresource Economics, and 200,000 yen for other majors.
3. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). In the last year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
4. 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee (FY2023). Details will be noticed from each research department.
5. After admission, we would like to ask for your cooperation in the fund-raising business to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Bioresource Production Sciences, Bioresource Utilization Sciences, Applied Life Sciences, Natural Environment Studies, Bioresource Economics
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 1người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Ghi chú 1. The tuition fee is 700,000 yen for the Department of Bioresource Economics and 800,000 yen for other departments.
2. The other Expenses: 1,000,000 yen for Bioresource Economics, and 200,000 yen for other majors.
3. 10,000 yen is required for every year as the alumni association fee (associate member). In the last year, 10,000 yen is required as the 1st payment of a regular member of the association.
4. 10,000 to 40,000 yen is required as the supporter's association fee or the maintenance association fee (FY2023). Details will be noticed from each research department.
5. After admission, we would like to ask for your cooperation in the fund-raising business to improve the foundation of educational, research, and medical activities.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học