Graduate School of Medicine | Juntendo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Medicine | Juntendo University(Cao học) | JPSS, trang chuy...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Juntendo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of MedicinehoặcHealth and Sports SciencehoặcGraduate School of International Liberal Arts, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

順天堂大学 | Juntendo University

Graduate School of Medicine

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 113-8421
Địa chỉ liên hệ 2-1-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Exchange Center
Điện thoại 03-3813-3795
Fax 03-3814-5670
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Medical Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(Please make an inquiry to juic@juntendo.ac.jp in Japanese or English.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 53người
Trong đó số du học sinh tư phí 41người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 20,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 425,000 Yên
Các khoản chi phí khác 150,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 775,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigners Residing in Outside of Japan (Schedule A)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigners Residing in Outside of Japan (Schedule B)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Medicine
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Các điều khác(Please make an inquiry to uic@juntendo.ac.jp in Japanese or English.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 89người
Trong đó số du học sinh tư phí 76người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 20,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 425,000 Yên
Các khoản chi phí khác 150,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 750,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigners Residing in Outside of Japan (Schedule A)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 8 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigners Residing in Outside of Japan (Schedule B)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật và chọn một trong các tiếng nước ngoài), Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 09 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học