Health Care and Nursing | Juntendo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Care and Nursing | Juntendo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Care and Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Juntendo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of MedicinehoặcHealth and Sports SciencehoặcHealth Care and Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

順天堂大学 | Juntendo University

Health Care and Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 279-0023
Địa chỉ liên hệ 2-5-1 Takasu, Urayasu-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Office of Urayasu Campus
Điện thoại 047-355-3111
Fax 047-350-0654
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Master's course of nursing science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 600,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 800,000 Yên
Ghi chú Regarding application eligibility and exams,please refer to the following website.
http://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/admission/exam.html
Before the fact of interview with the mentor,you must contact them from the following website.
http://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/research/
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 8 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 8 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2017
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Doctor's course of nursing science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 600,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 800,000 Yên
Ghi chú Regarding application eligibility and exams,please refer to the following website.
http://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/admission/exam.html
Before the fact of interview with the mentor,you must contact them from the following website.
http://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/research/
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 8 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 8 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học