Bunkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Bunkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Bunkyo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Bunkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EducationhoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Information and CommunicationshoặcNgành Language and LiteraturehoặcNgành International StudieshoặcNgành Health and NutritionhoặcNgành Business Administration, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

文教大学 | Bunkyo University

Bunkyo University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 1100 Namegaya, Chigasaki-shi, Kanagawa
  Khoa
  • School Education Course
  • Human Development and Education Course
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 762,000 Yên (Niên khóa 2021) 1100 Namegaya, Chigasaki-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Human Sciences
  • Department of Clinical Psychology
  • Department of Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 762,000 Yên (Niên khóa 2021) 1100 Namegaya, Chigasaki-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Information Systems
  • Information Society
  • Media and Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 762,000 Yên (Niên khóa 2021) 1100 Namegaya, Chigasaki-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Japanese Language and Literature
  • British and American Language and Literature
  • Chinese Language and Chinese Literature
  • Foreign Language Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 762,000 Yên (Niên khóa 2021) 1100 Namegaya, Chigasaki-shi, Kanagawa
  Khoa
  • International Understanding
  • International Tourism and Hospitality Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 832,000 Yên (Niên khóa 2021) 1100 Namegaya, Chigasaki-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Department of Registered Dietitians
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 762,000 Yên (Niên khóa 2021) 1100 Namegaya, Chigasaki-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Business Administration

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học