Tokyo Denki University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo Denki University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo Denki University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Denki University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EngineeringhoặcScience and EngineeringhoặcInformation EnvironmenthoặcAdvanced Science and TechnologyhoặcTechnology for Future Life, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京電機大学 | Tokyo Denki University

Tokyo Denki University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 16người 33,000 Yên 250,000 Yên 1,010,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Electrical and Electronic Engineering/Electrical and Electronics System Course , Electrical and Electronic Engineering/Electronic,Photonic and Information Engineering Course , Materials Science and Engineering, Mechanical Engineering/Mechanical Engineering Course, Mechanical Engineering/Precision Machinery Engineering Course, Information and Communication Engineering
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 9người 33,000 Yên 250,000 Yên 1,010,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Mathematical Sciences, Life Sciences and Engineering, Informatics, Electronic and Mechanical Engineering, Architecture, Civil and Environmental Engineering
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 3người 33,000 Yên 250,000 Yên 1,010,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Information Environment
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 5người 33,000 Yên 250,000 Yên 1,010,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Mathematical Sciences, Electrical and Electronic Systems Engineering, Information, Communication and Media Design Engineering, Mechanical System Engineering, Architecture, Civil and Environmental Engineering, Materials and Life Sciences, Advanced multidisciplinary Engineering, Informatics
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 12người 33,000 Yên 250,000 Yên 1,010,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Archtecture and Building Engineering, Information Systems and Multimedia Design, Robotics and Mechatronics

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học