Osaka Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka Institute of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Institute of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Information Science and TechnologyhoặcNgành Intellectual PropertyhoặcNgành Robotics & Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪工業大学 | Osaka Institute of Technology

Osaka Institute of Technology Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 18người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,290,000 Yên (Niên khóa 2024) 5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Civil Engineering and Urban Design
  • Architecture
  • Mechanical Engineering
  • Electrical and Electronic Systems Engineering
  • Electronics and Information System Engineering
  • Applied Chemistry
  • Environmental Engineering
  • Biomedical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,290,000 Yên (Niên khóa 2024) 5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Data Science
  • Information and Computer Science
  • Information Systems
  • Media Science
  • Network Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,020,000 Yên (Niên khóa 2024) 5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Intellectual Property
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 4người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,290,000 Yên (Niên khóa 2024) 5-16-1 Omiya Asashi-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Robotics
  • System Design
  • Design and Architecture

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học