Kyoto Seika University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Kyoto Seika University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Kyoto Seika University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKyoto Seika University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย เกียวโต  / เอกชน

京都精華大学 | Kyoto Seika University

Kyoto Seika University รายชื่อคณะวิชา

 • Art
  การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 10คน (ประจำปี 2022) 34คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 200,000 (ประจำปี 2022) เยน 1,550,000 (ประจำปี 2022) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  สาขาวิชา
  • Fine Art
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 20คน (ประจำปี 2022) 47คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 200,000 (ประจำปี 2022) เยน 1,579,000 (ประจำปี 2022) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  สาขาวิชา
  • Visual Design
  • Product Desigun
  • Architecture
  • Illustration
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 33คน (ประจำปี 2022) 47คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 200,000 (ประจำปี 2022) เยน 1,579,000 (ประจำปี 2022) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  สาขาวิชา
  • Cartoon & Comic Arts
  • Animation
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 17คน (ประจำปี 2022) 5คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 200,000 (ประจำปี 2022) เยน 1,186,000 (ประจำปี 2022) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  สาขาวิชา
  • Media Creation
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 25คน (ประจำปี 2022) 32คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2022) เยน 200,000 (ประจำปี 2022) เยน 1,086,000 (ประจำปี 2022) 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  สาขาวิชา
  • Humanities
  • Global Studies

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา