Toyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Toyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Toyo University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับToyo University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

東洋大学 | Toyo University

Toyo University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 51คน (ประจำปี 2022) 43คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 710,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,Tokyo
  สาขาวิชา
  • Philosophy
  • Eastern Philosophy and Culture
  • English and American Literature
  • International Culture and Communication Studies
  • Japanese Literature and Culture
  • History
  • Education
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 33คน (ประจำปี 2022) 27คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 710,000 (ประจำปี 2021) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,Tokyo
  สาขาวิชา
  • International Economics
  • Economics
  • Policy Studies
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 32คน (ประจำปี 2022) 40คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 710,000 (ประจำปี 2021) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Business Administration
  • Marketing
  • Accounting and Finance
 • Law
  การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 26คน (ประจำปี 2022) 29คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 710,000 (ประจำปี 2021) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Law
  • Business Law
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 47คน (ประจำปี 2022) 71คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 710,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Sociology
  • Global Diversity Studies
  • Social Welfare
  • Media and Communications
  • Social Psychology
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 49คน (ประจำปี 2022) 40คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 780,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Regional Development Studies, Regional Development Studies Course
  • Global Innovation Studies
  • Regional Development Studies, Regional Development Studies Course
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 12คน (ประจำปี 2022) 11คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 990,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Life Sciences
  • Applied Biosciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 23คน (ประจำปี 2022) 4คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 830,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Human Care and Support(Human Care and Support Course)
  • Human Environment Design
  • Health Care and Sports
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 38คน (ประจำปี 2022) 41คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 990,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku,Tokyo
  สาขาวิชา
  • Mechanical Engineering
  • Biomedical Engineering
  • Electrical, Electronic and Communications Engineering
  • Applied Chemistry
  • Civil and Environmental Engineering
  • Architecture
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 16คน (ประจำปี 2022) 29คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 930,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hausan, Bunkyo-ku,Tokyo
  สาขาวิชา
  • Information Sciences and Arts
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 10คน (ประจำปี 2022) 6คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 990,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Food and Life Sciences (Food Science Course)
  • Food and Life Sciences (Sports and Food Function Course)
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 15คน (ประจำปี 2022) 9คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 990,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Information Networking for Innovation and Design
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 20คน (ประจำปี 2022) 27คน (ประจำปี 2021) เยน 10,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 780,000 (ประจำปี 2022) 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • International Tourism Management

มหาวิทยาลัยพันธมิตร

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา