Toho University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Toho University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Toho University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับToho University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

東邦大学 | Toho University

Toho University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน 110คน (ประจำปี 2021) 131คน (ประจำปี 2020) เยน 60,000 (ประจำปี 2020) เยน 1,500,000 (ประจำปี 2020) เยน 2,500,000 (ประจำปี 2020) 5-21-16 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Medicine
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน 220คน (ประจำปี 2019) 536คน (ประจำปี 2018) เยน 32,000 (ประจำปี 2020) เยน 400,000 (ประจำปี 2020) เยน 1,120,000 (ประจำปี 2020) 5-21-16 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Pharmaceutical Sciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน 470คน (ประจำปี 2020) 1,727คน (ประจำปี 2019) เยน 31,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 1,062,000 (ประจำปี 2021) 5-21-16 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Chemistry
  • Biology
  • Biomolecular Science
  • Physics
  • Information Science
  • Environmental Science
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน 102คน (ประจำปี 2021) 103คน (ประจำปี 2020) เยน 40,000 (ประจำปี 2021) เยน 500,000 (ประจำปี 2021) เยน 1,100,000 (ประจำปี 2021) 5-21-16 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Nursing
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน 60คน (ประจำปี 2021) 91คน (ประจำปี 2020) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 300,000 (ประจำปี 2021) เยน 900,000 (ประจำปี 2021) 5-21-16 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา