ข้อมูลคณะ | Japan Electronics College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะ | Japan Electronics College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องท...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Japan Electronics College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโตเกียว

日本電子専門学校 | Japan Electronics College

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลคณะ

General Web Technologies

In this course, students can learn developmental technique for Web Systems like a shopping site.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Mobile Application

In August 2008 iPhones entered the Japanese market and became a huge hit.
Soon after, other mobile phone companies entered the Japanese market such as
Google's Android and Docomo's Blackberry.
This enabled next generation users to enjoy the ability to customize the use
of the internet,
mobile games, and multimedia according to their business and daily
lifestyles.
We are the first to have spotted this growing smartphone market of 10
billion yen in Japan
and want to help nurture "super-creators" that can design and develop mobile
phone programs and applications.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Network Security

This course helps students acquire practical knowledge and skills necessary to work in the field of network security. With lectures and practical training in collaboration with such campany as Symantec, students can learn the cutting-edge technology of network security.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Computer Network

This course aims to train network engineers who can contribute to the development of network systems necessary for private campanies. During our three-year course, students can learn about programming, network, database, and many other techniques under a well-balanced curriculum.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Information Processing

In the first year, students learn about basic computing and programming, focusing on the C programming language and algorithm. In the second year, students learn about the database technology as well as Windows, Linux, and web programming. The Information Processing course also encourages students to aquire internationally well-known certificates necessary to work in the field of information processing by offering special classes throughout a year.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 120คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 552,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 652,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,304,000 (JPY)
Information System Development

The Information System Development course aims to train system engineers with the latest knowledge and skills. The curriculum is comprised of programming languages,database construction,
web programming,object-oriented technologies, and system design technologies.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 552,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 652,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,304,000 (JPY)
Advanced Information Processing

The three-year course aims to train application engineers who can be actively involved in private campanies. With a consistent curriculum focusing on application programming, database design technologies, and system design/construction technologies, students can learn the advanced knowledge and skills step by step.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 3
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 120,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 567,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 687,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,374,000 (JPY)
Computer Graphics

The Computer Graphics course aims to train specialists of three dimensional computer graphics. Teaching materials include Maya, an internationally well-known software for three dimensional computer graphics. Since this course is officially accredited by Alias Systems, the Maya developer, students can learn both knowledge and skills effectively with a well-balanced, learner-centered curriculum plus inspireing lectures by professionals.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 160คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Advanced Computer Graphics

Integration of CG education. A rare 4 year CG course in Japan.
Students from this program have taken part in the world class CG contest,
SIGGRAPH, and have won 32 times.
Through industry-university collaboration, students are able to nurture
their practical skills.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 4
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 130,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 570,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 700,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,400,000 (JPY)
CG & Visual Arts

This course aims to train specialists of image processing. During the course, students can learn how to process digital images. The curriculum includes three dimensional computer graphics and digital movie. In the second year, students are allowed to select either of computer graphics major or digital movie major in order to strengthen their expertise. Many students have found employment in game creators, computer graphics production campanies, or screen technology campanies afther finishing this course.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์ / งานด้านสื่อสารมวลชน

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Animation

In this course, students learn the whole process of making animation films:graphics, sound effects, dessin, computer graphics, direction, planning, production, and promotion. In the first year, students can learn basic knowledge and skills concerning animaiton by making thier own short animation films. In the second year, students are devided into groups, encouraged to make an computer-graphical animation film combining two demensional graphics with three dementional graphics together. This course helps promising students develop their ability as much as possible.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Embedded System

In recent years, more and more softwares have been embedded in many devices other than computers. For instance, a variety of softwares have been embedded in such things as mobile phones, digital cameras, and automobiles. Moreover, these embedded softwares have begun to be connected to the Internnet, which means we are now on the threshold of a Ubiquitous society. In this course, we aim to train specialists of software development in a new world where everything is connected to computer networks.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Game Programming

In this course, students learn programming techniques necessary to control games. The course begins by learning the C programming language. The curriculum of this course encourages students to experinece the whole process of game programming from animation to sound effects by creating thier own computer game. Many students have found employment in major game programming campanies after finishing this course.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 160คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Advanced Game Programming

The three-year advenced course aims to train professional game programmers. In the first year, students learn basic programming and graphic design. In the second year, students are encouraged to create three dimensional computer games by themselves in order to learn game programming and computer graphics necessary to create three dimensional games. In the last year, students learn more advanced techniques as well as how to make appropriate sound effects.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์ / งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 3
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 120คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 120,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 570,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 690,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,380,000 (JPY)
Game CG Design

Creating attractive computer graphics is a vital factor for the popularity of computer games. In this course, students learn 3D computer graphics modeling as well as two dimensional computer graphics. The curriculum of this course includes printing manuals and jackets, web page design,and desktop publishing. In the second year, students are allowed to select one major from the three based on their interest. The Game CG Design course helps students learn a variety of advanced techniques effectively.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์ / งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Game Planning

In the Game Planning course, students can learn all process of making games and aim for the professional game planner.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Computer Music

The Computer Music course helps students learn a wide range of knowledge and skills concerning disital music. Students begin by learning how to use Music Station often called "Station". The curriculum of this course also includes the history of music, music composition and arrangement, and basic computing.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Applied Electronics Production

The Applied Electronics Production course is a two-year course. Students are encouraged to specialize in a specific field in order to understand a cosmic void named electronics. The first year of this course consists of lectures and experiments, allowing students to learn basic techniques. In the second year, students are allowed to select one major from the four in order to strengthen their expertise.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านวิจัย・เทคโนโลยีเครื่องจักร・เคมี / งานด้านวางแผนและวิจัย / งานด้านคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 40คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 515,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 615,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,230,000 (JPY)
Electrical Engineering

The Electrical Engineering course is designed for those of you who are planning to work as an electrical installation engineers. Although it is very difficult to pass the certificate examinations for electrical installation engineers, the graduates of this course are exempted from the whole or part of them.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านวิจัย・เทคโนโลยีเครื่องจักร・เคมี

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 50คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 515,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 615,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,230,000 (JPY)
Electrical Work Techniques

Electricity is a vital factor for our daily lives. In this course, we aim to train electrical engineering technicians. Mainly comprised of experiments and practical training, the curriculum helps students acquire necessary skills and certificates through joyful learning. Since this coure is officially accredited by the Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry, students are allowed to receive the certificate of"第二種電気工事士" after finishing the first year. So far, Many students have found employment in various fields after finishing this course.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านวิจัย・เทคโนโลยีเครื่องจักร・เคมี

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 50คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 526,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 626,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,252,000 (JPY)
Advanced Animation

This three-year course aims to train personnel who can create cutting-edge animation. Students can learn the whole process of creating animation including planning, shooting, editing, and after-recording. The Advanced Animation course helps students develop their ability during three years.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานบันเทิง・ศิลปะ

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 3
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 120,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 570,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 690,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,380,000 (JPY)
Graphic Design

The Graphic Design course prepares a variety of programs in order to help students develop thier ability as a graphic designer. Through practical training, students can learn a wide range of knowledge and skills concerning graphic design, desktop publishing, illustration, photography, marketing, and computers.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)
Web Design

The Web Design course aims to train web designers who can create user-friendly, functional, and well-designed websites. In this course, students can learn how to link the senders of information with the recipients of information effectively.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์ / งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 80คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 560,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 660,000 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,320,000 (JPY)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา