รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Japan Electronics College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Japan Electronics College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเท...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Japan Electronics College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโตเกียว

日本電子専門学校 | Japan Electronics College

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ระบบทุนการศึกษา

Scholarship Students
มูลค่า 150000 (JPY)
ระยะเวลา a lump sum

Financial Aid for a Family of Graduates
มูลค่า 100000 (JPY)
ระยะเวลา a lump sum

Financial Aid for a Sibling of Current Students
มูลค่า 50000 (JPY)
ระยะเวลา a lump sum

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา