ข้อมูลคณะ | Koriyama Joho Business Collge | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะ | Koriyama Joho Business Collge | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Koriyama Joho Business Collge

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฟุกุชิมา

郡山情報ビジネス専門学校 | Koriyama Joho Business Collge

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลคณะ

Digital Information Business

Want to become a creative programmer? Become a pro at computer systems, networks, information processing, and more!

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านคอมพิวเตอร์ / งานสำนักงานทั่วไป

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 217,085 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 967,085 (JPY)
Office Business

Interested in administration? We will help you

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานสำนักงานทั่วไป / งานด้านการเงิน / งานด้านการตลาด・จัดซื้อ

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 151,690 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 901,690 (JPY)
Accounting business

Bookkeeping accounting・computer understands. 、aims at skilled on the site of accounting.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานสำนักงานทั่วไป / งานด้านการเงิน

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 149,190 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 899,190 (JPY)
Licensed tax accountant

The licensed tax accountant qualification is acquired. becomes the specialist of accounting and the taxation business.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านการเงิน / งานสำนักงานทั่วไป

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 4
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 169,410 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 919,410 (JPY)
Logistical Management

Want to own your own store? Become a pro at mastering business logistics who never falls behind the times.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านการเงิน / งานด้านการตลาด・จัดซื้อ

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 183,984 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 933,984 (JPY)
Wedding Direction

Want to work in the wedding industry? Become a professional who orchestrates

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 295,195 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,045,195 (JPY)
International tourism

Abundant knowledge is acquired, and it becomes the professional of service.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 399,290 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,149,290 (JPY)
Sports business

Abundant expertises and leadership are had both. becomes the professional of the sports business.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานด้านการตลาด・จัดซื้อ

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 248,681 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 998,681 (JPY)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา