Graduate School of Biomedical and Health Sciences | Hiroshima University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Biomedical and Health Sciences | Hiroshima University(บัณฑ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Biomedical and Health Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับHiroshima University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of Humanities and Social Sciences(Humanities Program)หรือGraduate School of Humanities and Social Sciences(Psychology / Educational Design for Teacher Educators / Educational Studies / Teaching Japanese as a Second Language / Professional Development Program for Teachers and School Leaders)หรือHumanities and Social Sciences (Law and Politics Program/Economics Program/Management Sciences Program) หรือGraduate School of Biomedical and Health SciencesหรือEngineeringหรือGraduate School of Integrated Sciences for LifeหรือGraduate School of Integrated Arts and Sciences หรือTAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful societyหรือPhoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation Disaster เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ฮิโรชิมา  / รัฐบาล

広島大学 | Hiroshima University

Graduate School of Biomedical and Health Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 734-8553
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-2-3 Kasumi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School Section, Student Support Group, Kasumi area
หมายเลขโทรศัพท์ 082-257-5051・1589
หมายเลขแฟกซ์ 082-257-5278
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Integrated Health Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
อื่นๆ(It is recommendable to enter to the school after studying as a research student.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 26คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 22คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 847,800
หมายเหตุ You can apply to Remote interview selection for international students from outside of Japan.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Remote interview selection for international students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 5, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 2, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 6, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 11, 2019 ~ ธันวาคม 13, 2019
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 27, 2019
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 2, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 9, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 4, 2020 ~ กุมภาพันธ์ 14, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 28, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการแตกต่างกันตามวิชาเอก
วิธีการสอบ/คัดเลือก ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Biomedical Sciences, Integrated Health Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
อื่นๆ(It is recommendable to enter to the school after studying as a research student. For the major of Biomedical Sciences, applicants must complete 18 years of school education and the last course must be medicine, dentistry, pharmacy or veterinary medicine.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 69คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 38คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 847,800
หมายเหตุ You can apply to Remote interview selection for international students from outside of Japan.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Remote interview selection for international students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 5, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 2, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 6, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 11, 2019 ~ ธันวาคม 13, 2019
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 27, 2019
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 2, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 9, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 5, 2020 , กุมภาพันธ์ 10, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 28, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล
วิธีการสอบ/คัดเลือก ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 5คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 5คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 9,800
ค่าแรกเข้า เยน 84,600
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 356,400
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 450,800
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตามวาระ,พิเศษ
ประเภทของการสมัคร สมัครจากต่างประเทศ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตามวาระ,พิเศษ
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: มกราคม 22, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา