Graduate School of Biomedical and Health Sciences | Hiroshima University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Biomedical and Health Sciences | Hiroshima University(Cao ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Biomedical and Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Biomedical and Health ScienceshoặcGraduate School of Advanced Science and EngineeringhoặcGraduate School of Integrated Sciences for LifehoặcGraduate School of Innovation and Practice for Smart SocietyhoặcPhoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation DisasterhoặcGraduate School of Humanities and Social Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Quốc lập

広島大学 | Hiroshima University

Graduate School of Biomedical and Health Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 734-8553
Địa chỉ liên hệ 1-2-3 Kasumi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Graduate School Section, Student Support Group, Kasumi area
Điện thoại 082-257-1538・5051
Fax 082-257-5278
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Integrated Health Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(It is recommended to take the examination after being enrolled as a research student.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 29người
Trong đó số du học sinh tư phí 27người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ Remote interview selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 4 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 6 năm 2023 ~ Ngày 8 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 6 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Remote interview selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 10 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2023 ~ Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 12 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 8 năm 2023 , Ngày 22 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 8 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 8 năm 2023 , Ngày 22 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 8 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2024 , Ngày 6 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2024
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Biomedical Sciences, Integrated Health Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Các điều khác(It is recommended to take the examination after being enrolled as a research student. For the major of Biomedical Sciences, applicants must complete 18 years of school education and the last course must be Medicine, Dentistry, Pharmacy or Veterinary medicine.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 91người
Trong đó số du học sinh tư phí 57người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ Remote interview selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 4 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 6 năm 2023 ~ Ngày 8 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 6 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Remote interview selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 10 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2023 , Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 12 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 8 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 8 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special selection for international students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2024
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 6người
Trong đó số du học sinh tư phí 3người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 84,600 Yên
Tiền học phí / năm 356,400 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 441,000 Yên
Tháng năm nhập học Thường xuyên
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ từ nước ngoài
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Thường xuyên
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 05 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học