TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society | Hiroshima University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society | Hiroshi...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับHiroshima University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of LettersหรือGraduate School of EducationหรือSocial SciencesหรือGraduate School of ScienceหรือGraduate School of Biomedical and Health SciencesหรือEngineeringหรือGraduate School of Integrated Sciences for LifeหรือGraduate School for International Development and CooperationหรือGraduate school of Advanced Sciences of MatterหรือGraduate School of Integrated Arts and Sciences หรือTAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful societyหรือPhoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation Disaster เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ฮิโรชิมา  / รัฐบาล

広島大学 | Hiroshima University

TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 739-8529
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-5-1-213 Kagamiyama, Hiroshima-shi, Hiroshima
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Office of Taoyaka Program
หมายเลขโทรศัพท์ 082-424-4692
หมายเลขแฟกซ์ 082-424-6954
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Cultural Creation Course, Technical Creation Course, Social Implementation Course
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(You should consult to an academic advisor beforehand.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2018 43คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 43คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
หมายเหตุ You can apply for the exemption of admission fee and tuition.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2019
ประเภทของการสมัคร General Selection (2nd recruitment)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 13, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 24, 2019
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 17, 2019 ~ มิถุนายน 28, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 24, 2019
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร General Selection
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 13, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 24, 2019
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 17, 2019 ~ มิถุนายน 28, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 24, 2019
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Cultural Creation Course, Technical Creation Course, Social Implementation Course
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(You should consult to an academic advisor beforehand.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2018 43คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 43คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
หมายเหตุ You can apply for the exemption of admission fee and tuition.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2019
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for Transfer Students at 3rd year (2nd recruitment)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 13, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 24, 2019
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 17, 2019 ~ มิถุนายน 28, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 24, 2019
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for Transfer Students at 3rd year
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 13, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 24, 2019
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 17, 2019 ~ มิถุนายน 28, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 24, 2019
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รองรับเป็นรายบุคคล
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 17, 2019

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา