Graduate school of Social and Cultural Studies | Wako University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate school of Social and Cultural Studies | Wako University(บัณฑิตวิทยาล...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate school of Social and Cultural Studies

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับWako University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of Social and Cultural Studies เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

和光大学 | Wako University

  • Graduate school of Social and...

Graduate school of Social and Cultural Studies

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 195-8585
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 2160 Kanai-machi, Machida-shi, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission & PR Office
หมายเลขโทรศัพท์ 044-988-1434
หมายเลขแฟกซ์ 044-989-2241
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Social and Cultural Studies
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป)หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 12คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 12คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 600,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 50,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 850,000
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Schedule A (Written examination and Interview)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 27, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 15, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 11, 2020
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 13, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Schedule A [Reside in Japan] (Documents screening)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 27, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 15, 2020
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 26, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 16, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Schedule B (Written examination and Interview)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 9, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 8, 2021
วันปิดรับสมัคร มกราคม 29, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2021
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 8, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Written examination and Interview
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 27, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 15, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 11, 2020
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 13, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 29, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา