Advanced Mathematical Sciences | Meiji University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Advanced Mathematical Sciences | Meiji University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Advanced Mathematical Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับMeiji University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of LawหรือGraduate School of CommerceหรือGraduate school of Political Science and EconomicsหรือGraduate School of Business AdministrationหรือGraduate School of Arts and LettersหรือGraduate School of Science and TechnologyหรือGraduate School of AgricultureหรือProfessional AccountancyหรือGovernance StudiesหรือGlobal BusinessหรือGraduate School of Information and CommunicationหรือHumanitiesหรือAdvanced Mathematical SciencesหรือGraduate School of Global Japanese StudiesหรือGraduate School of Global Governance เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

明治大学 | Meiji University

Advanced Mathematical Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 164-8525
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-21-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Educational Affairs Office at Nakano (Graduate School of Advanced Mathematical Sciences)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5343-8042
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Mathematical Sciences, Frontier Media Science, Network Design
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
อื่นๆ(Some majors require approval before application. For details, please refer to application guidelines. )
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 760,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 163,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,123,000
หมายเหตุ Admission Fee is only for the 1st year.
For graduates of Meiji University, 50% of Admission Fee is reduced.
Please pay fees on 2 times a year.
For details, please refer to the application guidelines.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students 1st
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 4, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 7, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 18, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 17, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 21, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร General & Entrance Examination 1st
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 4, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 14, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 18, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 17, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 21, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students 2nd
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 19, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2021
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 22, 2022
วันประกาศผลสอบ มกราคม 26, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร General Entrance Examination 2nd
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 19, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 29, 2021
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 22, 2022
วันประกาศผลสอบ มกราคม 26, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Mathematical Sciences , Frontier Media Science, Network Design
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 780,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 73,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,053,000
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร International Students 1st Term (System A)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 4, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 7, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 18, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 17, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 21, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Regular 1st Term (System A)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 4, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 14, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 18, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 17, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 21, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Regular & International Students 1st Term (System B)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 4, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 7, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 18, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 21, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร International Students 2nd Term (System A)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 19, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2021
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 22, 2022
วันประกาศผลสอบ มกราคม 26, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Regular 2nd Term (System A)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 19, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 29, 2021
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 22, 2022
วันประกาศผลสอบ มกราคม 26, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Regular & International Students 2nd Term (System B)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 19, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2021
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันประกาศผลสอบ มกราคม 26, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 01, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา