Advanced Mathematical Sciences | Meiji University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Advanced Mathematical Sciences | Meiji University(Cao học) | JPSS, trang chuy...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Advanced Mathematical Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of LawhoặcGraduate School of CommercehoặcGraduate school of Political Science and EconomicshoặcGraduate School of Business AdministrationhoặcGraduate School of Arts and LettershoặcGraduate School of Science and TechnologyhoặcGraduate School of AgriculturehoặcProfessional AccountancyhoặcGovernance StudieshoặcGraduate School of Global BusinesshoặcGraduate School of Information and CommunicationhoặcGraduates School of HumanitieshoặcAdvanced Mathematical ScienceshoặcGraduate School of Global Japanese StudieshoặcGraduate School of Global Governance, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Advanced Mathematical Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 164-8525
Địa chỉ liên hệ 4-21-1 Nakano, Nakano-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office at Nakano (Graduate School of Advanced Mathematical Sciences)
Điện thoại 03-5343-8042
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Mathematical Sciences, Frontier Media Science, Network Design
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(Some majors require approval before application. For details, please refer to application guidelines. )
Số du học sinh của trường niên khóa 2024 12người
Trong đó số du học sinh tư phí 12người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 760,000 Yên
Các khoản chi phí khác 163,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,123,000 Yên
Ghi chú Admission Fee is only for the 1st year.
For graduates of Meiji University, 50% of Admission Fee is reduced.
Please pay fees on 2 times a year.
For details, please refer to the application guidelines.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành(Có thể trả lời bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General & Entrance Examination 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 11 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination 2nd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 11 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Mathematical Sciences , Frontier Media Science, Network Design
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2024 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 780,000 Yên
Các khoản chi phí khác 73,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,053,000 Yên
Ghi chú Admission Fee is only for the 1st year.
For graduates of Meiji University, 50% of Admission Fee is reduced.
Please pay fees on 2 times a year.
For details, please refer to the application guidelines.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ International Students 1st Term (System A)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Regular 1st Term (System A)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Regular & International Students 1st Term (System B)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ International Students 2nd Term (System A)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 11 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Regular 2nd Term (System A)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 11 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Thi thực hành
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Regular & International Students 2nd Term (System B)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 11 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học