Commerce | Doshisha University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Commerce | Doshisha University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Commerce

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับDoshisha University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of TheologyหรือLettersหรือLawหรือEconomicsหรือCommerceหรือScience and Engineering หรือPolicy and ManagementหรือBusiness SchoolหรือSocial StudiesหรือCulture and Information ScienceหรือGlobal StudiesหรือHealth and Sports ScienceหรือLife and Medical SciencesหรือPsychologyหรือGraduate school of Brain ScienceหรือInternational Science and Technology CourseหรือBusiness School (Master's Degree Program, Global Business and Management Studies) หรือLaw School เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย เกียวโต  / เอกชน

同志社大学 | Doshisha University

Commerce

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 602-8580
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม Karasuma-Higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม International Admissions Office, International Student Section, International Center
หมายเลขโทรศัพท์ 075-251-3257
หมายเลขแฟกซ์ 075-251-3123
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Commerce
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(When you apply from overseas, you need to submit an admission ticket (or result) of Japanese of EJU, or certificate of N1 of JLPT during the application period. It must be taken on or after the 1st April 2020 and the document must be possible to submit at the time of application.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 17คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 17คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 15,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 598,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 114,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 912,000
หมายเหตุ Contents of Other Expenses: 109,000 yen for education enhancement fee. 5,000 yen for academic association fee.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Application from inside and outside of Japan (Autumn)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 9, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 28, 2021
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 4, 2021
วันสอบคัดเลือก กันยายน 18, 2021
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 6, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Application from inside of Japan (Spring)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 10, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2022
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 19, 2022
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 3, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Commerce
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 15,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 603,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 126,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 929,000
หมายเหตุ Contents of Other Expenses: 121,000 yen for education enhancement fee. 5,000 yen for academic association fee.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Application from inside of Japan (Spring)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 10, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2022
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 19, 2022
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 3, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สอบปากเปล่า
หลักสูตร นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(For Doctoral courses, you must have prior approval of the instructor. The university does not introduce the instructor, but will supply information about the instructor, At the time of application, you must submit the admission ticket (or the original result) of Japanese of EJU, or the result of N1/N2 of JLPT. It must be taken on or after the 1st April 2020 and the document must be possible to submit at the application. Research program in this column means special students' program at Doshisha University.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 10,000
ค่าแรกเข้า เยน 50,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 480,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 530,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
For special students program, only residents in outside of Japan can apply.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Application in outside of Japan (Autumn)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 9, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 28, 2021
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 4, 2021
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 6, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 16, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา